Značnému záujmu projektantov aj stavebníkov sa tešia najmä šikmé strechy, ktoré ponúkajú možnosť využitia podkrovia. Výnimkou však nie sú ani strechy ploché a dokonca rovné.

Najčastejším riešením je sedlová strecha s rôznym sklonom (od 10 ° do 45 °), nesená trámovým krovom alebo väzníkovou konštrukciou. Návrh riešenia ovplyvňuje rozmer a dispozícia stavby, aj miestne regulačné podmienky (daný tvar a sklon strechy). Rolu hrá aj spôsob užívania objektu, napríklad podkrovný byt s vikiermi, strešnými oknami či svetlíkmi.

Kľúče miesto širočiny

Klasickú remeselnú tesárčinu dnes z veľkej časti nahrádzajú alternatívne PC zostavy krovových konštrukcií – zbíjané, skrutkované, lepené či montované väzníky a samonosné rámové konštrukcie. Spôsob „továrenskej“ výroby s dopravou na stavbu a rýchle, čisté a presné montáže sa využívajú prakticky pri všetkých typoch ľahkých sendvičových drevostavieb. Výhodou je predovšetkým použitie tenšieho reziva, možnosť preklenúť až niekoľkonásobne väčšie vzdialenosti, tvarová i rozmerová presnosť a stálosť, ako aj pohľadová kvalita.

Tiež si prečítajte: TÉMA: Nový domov pod strechou

Čo všetko ovplyvňuje cenu

Ak staviate typový montovaný dom, kupujete si v podstate kompletný „balíček“ konštrukčných komponentov a k cene za tieto položky si dodávateľ účtuje aj prácu a ďalšie náklady (výroba, doprava, montáž, inštalácia). Ak staviate subdodávateľsky, je dobré vedieť, že cenu ovplyvňuje niekoľko faktorov. Patrí k nim umiestnenie stavby (miestne klimatické podmienky, ale aj dopravná dostupnosť pozemku), tvar a členitosť strechy. Geometria pôdorysu, základný tvar (strecha sedlová, pultová, valbová), sklon, počet nároží, žľaby, vikiere, riešenie presahov a samotná skladba strešného súvrstvia – to všetko ovplyvňuje náročnosť projekčných prác, prípravu výroby, samotnú výrobu a montáž konštrukcie.

Ako sami remeselníci priznávajú, výroba ľahkých strešných konštrukcií priamo „na zemi“ je jednoduchšia, rozmerovo presnejšia, tvarovo stálejšia a neovplyvňuje ju počasie

Ako sa vlastne „rodí“ strecha

Jednotliví dodávatelia montovaných domov používajú vlastné technológie výroby a montáže strešných konštrukcií, v podstate však vychádzajú z dvoch základných metód. Prvou je stavba klasického dreveného krovu, čo je tradičný variant nosnej konštrukcie strechy, väčšinou vytváranej priamo na stavenisku. Kvalita odvedenej práce je však veľmi závislá na skúsenostiach a remeselnej zručnosti konkrétneho tesára. Kvôli zjednodušeniu práce a podstatnému zvýšeniu presnosti sa dnes trámy, krokvy a ďalšie prvky väčšinou spracovávajú v CNC (počítačom číslicovo riadených) obrábacích centrách.

Druhým spôsobom je aplikácia väzníkov a väzníkových zostáv, ktoré úspešne nahrádzajú nielen klasické krovy, ale dokonca aj oceľové či betónové stropy. Víťazí nad nimi svojou ľahkosťou, cenou a ekologickými aspektmi. Drevené priehradové väzníky umožňujú vytvoriť prakticky akúkoľvek strechu, najmä na rodinné domy bez využívaného pôdneho priestoru, kam patria napríklad obľúbené bungalovy. Kto chce využiť podkrovie drevostavby na skladovanie alebo bývanie, zvolí strešné väzníky s čiastočne otvoreným priestorom, ktorý je koncipovaný ako náhrada plnohodnotného krovu. Do takto osadených väzníkov na stavbe možno osadzovať aj strešné okná a vikiere.

Drevené väzníky
Pre väzníky bol vždy určujúci a najdôležitejší spôsob spojenia ich drevených častí. Používajú sa napríklad tzv. styčníkové dosky (oceľové doštičky s jednostranne vylisovanými tŕňmi), ktoré nahradili skoršie zbíjané väzníky. Bežne sa používajú fošne s hrúbkou 40, 50 a 60 mm v šírkach 80–240 mm a dĺžkach od 300 do 600 mm. V modernej výstavbe sa stále viac uplatňujú pohľadové väzníky MKD (Multi–Krallen–Dübel-Bindersystem), ktoré pôsobia elegantne, pretože na povrchu nie sú vidieť žiadne spojovacie prostriedky.

Väzníky MKD sa vyrábajú na špeciálnom lisovacom zariadení tak, že spojovacie dosky (záchytky) sa vlisujú medzi dve, prípadne tri vrstvy drevených častí. Vzniká konštrukčný systém, ktorý je staticky veľmi únosný s vysokou požiarnou odolnosťou. Väzníky umožňujú jednoduché umiestnenie energetických a potrubných rozvodov medzi prúty priehradoviny, čo nijako nenarušuje interiér. Nižšia spotreba lepeného lamelového či vyrasteného dreva má priaznivý vplyv na celkovú cenu zastrešenia.

Skladba strešného plášťa

Tradične skladba šikmého strešného plášťa zahŕňa zvyčajne (v poradí od exteriéru k interiéru): strešnú krytinu, vetranú vzduchovú vrstvu, doplnkovú hydroizolačnú vrstvu, tepelnú izoláciu, parotesniacu a vzduchotesniacu vrstvu. Veľmi často sa však realizujú tzv. difúzne otvorené strešné plášte, kde vodná para voľne prechádza z interiéru do exteriéru a kondenzácia vlhkosti je minimálna.

Na zateplenie sa používa minerálna izolácia, komponenty z extrudovaného polystyrénu, PUR pena, striekaná a fúkaná minerálna alebo celulózová izolácia a ďalšie materiály. V prípade šikmej strechy sa používajú dve základné zatepľovacie koncepcie – medzi krokvami a nad krokvami. Prvý spôsob spočíva vo vkladaní izolačných dosiek (Nobasil, Isover a iné) zvnútra podkrovného priestoru medzi konštrukčné prvky krovu. Druhou metódou je nadkrokvová celoplošná izolácia.

Dodávatelia montovaných domov používajú v rámci svojho know-how strešné systémy, ktorých skladba je preverená desiatkami či stovkami realizácií a je – pri správnej realizácii – zárukou dobrej funkčnosti i dlhej životnosti. Improvizácia tu nebýva namieste a príliš ju neodporúčame.

Aj takto sa dá poňať ponúkaný priestor. Zelené (vegetačné) strechy nie sú len architektonickým doplnkom moderných domov, ale poskytujú aj rad praktických výhod
Výhody riešenia
K výhodám šikmých, teda sedlových, pultových, valbových či stanových striech patrí jednoduchšie začlenenie do okolitej zástavby, prakticky bezproblémové odvodnenie, strechy s dostatočným spádom a jednoduchým tvarom lepšie odolávajú nepriazni počasia a dosahujú dlhšiu životnosť. Ponúkajú využitie podkrovného priestoru a pestrejší sortiment jednotlivých druhov a typov strešnej krytiny.

Strechy kladené „naležato“

Ploché strechy sa delia na pochôdzne a nepochôdzne. Prvý variant vyžaduje špecifi cké riešenie strešného plášťa. Druhý je skôr estetickou záležitosťou, hoci plášť plochej strechy, nieto rovnej a prípadne i vegetačnej, významnou mierou prispieva k energetickej bilancii objektu a plní aj nezastupiteľnú ochrannú úlohu strešnej krytiny.

Mohlo by vás zaujímať: Výhody domu zo stavebnice

Nutnosť presných prepočtov

Hoci ploché strechy toho na prvý pohľad zdola „ukazujú“ málo, sú veľmi pekným architektonickým prvkom a navyše umožňujú rozšíriť obytný priestor na strešné terasy, či dokonca obohatiť prostredie o zelenú strechu. Vzťahujú sa na ne prakticky všetky dôležité technicko-fyzikálne požiadavky ako na strechy šikmé. Napriek tomu existujú niektoré zásadné rozdiely. Pri veľmi nízkom sklone (menej ako 10 °) si povlaková hydroizolácia musí vedieť poradiť so značným mechanickým zaťažením snehom a ľadom. Problémom býva aj efektívne odvádzanie veľkého množstvo zrážkovej vody. K ďalším rizikám sa radí silný vietor a intenzívne slnečné a s tým spojené UV žiarenie.

Okná v strešnej rovine

Mnoho obytných priestorov v domoch s plochou strechou dostáva málo prirodzeného denného svetla. Problém sa dá vyriešiť pomocou svetlíkov. Alternatívnym riešením osvetlenia sú svetlovody.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *