Obstarať si vlastné bývanie začína byť kvôli rastúcim cenám bytov a náročnejším podmienkam na získanie hypoték stále väčší problém. Veľa mladých po svadbe je vďačných za azyl v dome rodičov.

Jedna z možností, ako vytvoriť v starom dome nový byt, je úprava podkrovia pod pôvodnou alebo -zdvihnutou“ strechou. V prípade nadstavby a prístavby ide o zmenu objemu stavby, preto budete v zmysle platného stavebného zákona potrebovať stavebné povolenie. V prípade nadstavby totiž nejde o zmenu strechy, ale o jej celkové zdvihnutie. Ak by sa iba menila strecha, stavebné povolenie netreba. Rozhodne je vždy dobré informovať sa na príslušnom stavebnom úrade alebo celú záležitosť zveriť zainteresovanému architektovi či projektantovi.

Relatívne najmenej administratívne „bolestným“ riešením môže byť prestavba pôjdu na obytný priestor (stavebný zákon nepozná termín prestavba a všeobecne sa tým myslí zmena dokončenej stavby alebo stavebná úprava, pri ktorej sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby).

Stavebné práce pod strechou

Ak je reč o vybudovaní nového obytného priestoru pod strechou existujúceho domu, potom je zásadný stav spodného podlažia – nosnosť muriva, základov, stropov a možnosť vyriešiť prístup – umiestniť schodisko. Záleží samozrejme aj na krove – jeho výške, konštrukcii a technickom stave. Vybudovanie strešnej nadstavby (prípadne zabudovanie) sa nezaobíde bez značných zásahov do stavby pôvodnej a prvý, koho treba pozvať, je statik a stavebný projektant. Vždy sa nájde „nejaké“ riešenie, väčšinou však vyžaduje súvisiace značné stavebné úpravy.

Tiež si prečítajte: Rozhovor: Ako sa „dvíha“ strecha?

Zabudovanie sa môže s väčšími či menšími zásahmi umiestniť do existujúceho krovu, dispozícia bude ovplyvnená umiestnením trámových väzieb, komína a obmedzená sklonom strechy. Pokiaľ je pôjd nízky (a miestna stavebná regulácia dovoľuje zvýšiť hrebeň strechy), bude vás čakať demontáž starého krovu, vymurovanie novej (vyššej) nadmurovky a vybudovanie úplne novej strešnej konštrukcie. V takom prípade to bude drahšie, ale architektonické a dispozičné riešenie o niečo slobodnejšie.

V hlavnej úlohe krov
Pokiaľ si vystačíte s existujúcim krovom, spravidla sa nezaobídete bez rôznych zásahov – výmena alebo premiestnenie krokiev, trámov, klieštin, vystuženie a podobne. Moderné technológie ponúkajú riešenie pomocou subtílnych oceľových prvkov (tiahla), prípadne lepených drevených prvkov, ktoré plnohodnotne nahrádzajú masívne drevo a sú oveľa odolnejšie a stabilnejšie. Istý problém môžu predstavovať napríklad väzné trámy, často ležiace tesne nad dlážkou, respektíve stropom nižšieho podlažia. Tu (pokiaľ je to možné) sa buď musí zdvihnúť výška konštrukcie novej dlážky až nad horné líce týchto trámov, alebo sa trámy vyrežú a nahradia trebárs oceľovými profilmi, zapustenými priamo do nového stropu a dlážky.

Môžete zmeniť tvar strechy a dať domu úplne novú tvár. Existuje aj možnosť zhotovenia dlážky s kolísavou úrovňou. Vyššia strecha ponúka „hru“ s rôznymi úrovňami dlážok alebo dokonca vyzýva na vybudovanie dvoch podkrovných podlaží. Deliace priečky sa realizujú predovšetkým v miestach trámových väzieb, umiestnenie strešných okien sa odvíja od polohy krokiev. Pri rekonštrukcii vždy vyberajte ľahké stavebné materiály, aby ste čo najmenej zaťažili pôvodné časti stavby. Ideálne sa hodí sadrokartón alebo dosky Fermacell, murivo z ľahkých stavív (keramické či pórobetónové priečkovky). Dôležitá je, samozrejme, aj požiarna odolnosť.

Ak sa rozhodnete pre nadstavbu, možno ju vybudovať aj ako ľahkú sendvičovú drevostavbu. Prednosťou tohto variantu je rýchlosť výstavby. Prefabrikáty sa od seba líšia technológiou výroby a použitými materiálmi. Sendvičové konštrukcie škvarový násyp a pod ním starý drevený strop alebo tehlovú klenbu, v modernejších domoch betónový strop. Na zásah či úpravu starého stropu sa ponúka celý rad riešení – opäť záleží na posúdení statika, ekonomike a možnostiach konkrétnej stavby.

Liatie železobetónovej dosky býva v podmienkach rekonštrukcie ťažké, výhodným riešením sú montované stropy z oceľových I profilov a keramických vložiek či panelov. Ľahko sa montujú a majú nízku hmotnosť. Rýchlo a presne sa montujú aj ľahké pórobetónové stropy, iný variant predstavujú drevené stropy. Na nový alebo upravený pôvodný strop je ideálna „suchá“ dlážka, teda konštrukcia, v ktorej tuhý dlážkový dielec oddeľuje od stropnej konštrukcie medzivrstva suchého podsypu (Liapor) alebo dosiek (dlážkové komponenty Knauf alebo dosky Fermacell). Okrem únosnosti musia stropné a dlážkové konštrukcie zastať aj funkciu zvukovej izolácie.

Čo príde navrch

Čo sa týka strešnej krytiny, môžete sa stretnúť s požiadavkou stavebného dosahujú dobré akustické vlastnosti, značnú protipožiarnu odolnosť a tepelný odpor.

Stropné (dlážkové) konštrukcie

Ak odstránite „pôjdovky“ alebo drevené dosky, ktorá najčastejšie pokrývali dlážku v podkroví, najpravdepodobnejšie objavíte úradu dodržať pôvodný typ, inak môžete voliť aj novú. Základným kritériom pre výber je sklon strechy, trvanlivosť materiálu, a ak ste zachovali pôvodný krov, potom aj rovnaká alebo nižšia hmotnosť.

Mohlo by vás zaujímať: Cesty k sebestačnosti: Krôčiky k domovej autonómii

Svetlo a vzduch pod strechou

Na presvetlenie a prevetrávanie podkrovia môžu slúžiť vikiere, ktoré zároveň zväčšujú obytnú plochu. Umiestnenie vikiera, ako tesársky a vôbec remeselne celkom zložitého konštrukčného prvku, vždy vyžaduje priamu väzbu na krov, fasádu, aj na okná v nej. Častejším riešením sú strešné okná, ktoré slúžia aj ako zdroj tepelných ziskov. Existujú strešné okná, ktoré umožnia priamy výstup na strechu. Skladajú sa zo šikmého strešného okna s veľkým rozsahom a zo spodného otváracieho alebo pevného okna so zábradlím.

Zateplenie strechy
Štandardná skladba strešného plášťa je postavená na hydroizolácii (krytine), tepelnej izolácii a parotesnej zábrane. Súvrstvia musia byť vodotesné. Dobre izolovaná strecha bráni tepelným únikom v zime a istí tepelnú pohodu počas letných trópov. V súčasnosti sa používajú predovšetkým dosky z čadičového či skleného vlákna, z extrudovaného polystyrénu, expandovaného perlitu, PUR peny a ďalších materiálov. Minerálna izolácia výrazne zlepšuje akustický komfort podkrovia. Pri šikmej streche existujú dve možnosti zateplenia – medzi a nad krokvami. Prvý spôsob spočíva vo vkladaní izolačných dosiek zvnútra podkrovného priestoru medzi konštrukčné prvky krovu (krokvy), druhý v aplikácii nadkrokvovej celoplošnej izolácie. Nadkrokvové zateplenie umožní voľbu relatívne ľubovoľnej hrúbky izolácie (aj viac ako 300 mm) bez toho, aby sa zmenšil podkrovný priestor. Navonok sa však celkovo významne zväčší objem strechy a zvýši výška hrebeňa.

Naše ďalšie téma: Obálka domu – 1. časť: Dom ako šesťstenná kocka

Foto: Jiří Škop, Shutterstock, archív redakcie

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *