Priemerne si každoročne vlastnými silami postaví dom niekoľko stoviek Slovákov a dopyt po zhotovení diela bez účasti stavebnej firmy či developera rastie. Zatiaľ čo skôr bývalo rozhodnutie pustiť sa do stavby domu svojpomocne ovplyvnené hlavne pohľadom na stav bankového účtu, dnes je situácia zložitejšia.

Slovensko dlhodobo trápi nedostatok kvalifi kovaných a kvalitných murárov, pokrývačov, tesárov a ďalších profesií. A situácia sa podľa profesijných cechov v blízkom čase nezlepší, pretože mladým sa na „učňovky“ veľmi nechce a skúsení majstri postupne odchádzajú do dôchodku. Skrátka, nie sú ľudia a dodávateľské firmy bývajú vyťažené na dlho dopredu.

Hocikedy ani nezostáva nič iné ako priložiť ruku k dielu. Tu je na mieste podotknúť, že stavební odborníci síce individuálnu výstavbu principiálne neodmietajú, napriek tomu varovne vztyčujú prst a radia: púšťajte sa len do vecí, ktoré skutočne zvládnete, a vedzte, že na niektorých veciach v skutočnosti neušetríte. Jednou z vecí, ktoré určite zvládnete, je manažérske vedenie celého projektu, od jeho výberu či zadania svojich predstáv projektantovi až po doslova dirigentské vedenie jednotlivých subdodávateľov a remesiel.

Katalógový alebo šitý na mieru?

V prípravnej fáze vás čaká a neminie veľmi dôležité rozhodnutie, ktorým je buď výber projektu typového (katalógového) domu, alebo realizácia konkrétnej predstavy o budúcom bývaní. Obe alternatívy majú svoje za a proti.

Typový projekt vo väčšine prípadov predstavuje univerzálne (spravidla však aj praxou preverené) riešenie a zvyčajne zahŕňa domy štandardných veľkostí so štandardným dispozičným usporiadaním. Katalógový projekt teda možno označiť ako univerzálny projekt rodinného domu. Alebo ešte inak „ideálny dom pre ideálneho užívateľa na ideálnom pozemku“. Čo je, samozrejme, teória.

Tiež si prečítajte: Sedmoro pravidiel pre správnu dispozíciu

Katalógové projekty rodinných domov sú totiž spracované bez väzby k pozemku a nezohľadňujú (ani nemôžu zohľadňovať) miestne podmienky v danom území. Teda neberú do úvahy vlastnosti a charakter konkrétnej parcely (napríklad okolitú výstavbu, spád terénu, dopravnú infraštruktúru, inžinierske siete, požiadavky na orientáciu miestností na svetové strany).

Cena katalógového projektu je, samozrejme, nižšia ako cena za individuálne riešenie, tu však treba pripomenúť, že ide o cenu základnú. Tá sa rozhodne navýši o ďalšie položky, napríklad o projekt osadenia domu na konkrétnu parcelu, o projekt infraštruktúry, za radónový prieskum, preukaz energetickej náročnosti domu a ďalšie položky.

Spolutvorca budúceho domu

Príprava individuálneho riešenia je síce o „niečo“ drahšia a tvorba projektu vyžaduje určitý čas, ale ponúka možnosť realizácie vášho vlastného nápadu aj jeho ladenie podľa reálnych finančných možností.

Architekt (či projektant) tu však môže využiť svoje tvorivé invencie a (pochopiteľne v rámci platných noriem a zásad) vám „ušije“ projekt presne na mieru. S prihliadnutím na váš spôsob života, vaše zvyklosti, nároky i požiadavky, so zohľadnením možností pozemku v danom prostredí, s reakciou na okolitú architektúru a terénne podmienky, s využitím nezastavanej plochy a vyrastenej zelene (môže ovplyvňovať oslnenie budovy a záhrady).

Výsledkom je spravidla projekt domu na dlhodobé užívanie, pripravený reagovať aj na rôzne etapy vášho života. Určitá nevýhoda je trochu vyššia cena, za ktorú však dostanete kompletnú dokumentáciu na ohlásenie stavby či stavebné povolenie.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *