3. DIEL TÉME – Svojpomocnou stavbou sa povrchne rozumie spôsob výstavby, kedy stavebník celú stavbu alebo jej podstatnú časť realizuje fyzicky či s pomocou rodiny, priateľov, známych. Prípadne si – na čiastkové zložitejšie etapy a montáže – najíma remeselníkov alebo špecializované firmy. Pozrime sa, na koľko ho to vyjde, čo je v silách stavebníka – amatéra, a čo už nie.

Spodná cenová hranica, za ktorú možno stavbu menšieho rodinného domčeka (do 120 m2) bez pozemku zaobstarať, sa pohybuje niekde na hranici 100 tisíc euro. Cena pod touto hranicou je podľa projektantov aj stavebných firiem nereálna, hoci napríklad na internete nájdete aj ponuky domov lacnejších.

K orientačnej cene stavby možno dôjsť pomocou istej trojpísmenovej pomôcky, kedy si spíšete zoznam všetkých projektovaných (plánovaných) miestností s odhadom ich plochy a tú vynásobíte cenou za m2. Cenu najviac ovplyvňuje dopyt, takže v lokalite s najvyšším dopytom sú pochopiteľne ceny najvyššie. Určitým vodidlom môžu byť aj priemerné ceny bytov v danom mieste. Vôbec najnižšia možná cena, za ktorú teda možno menší jednoduchý typový rodinný dom postaviť, teda osciluje niekde v rozmedzí 1 000–1500 €/m2, v prípade individuálneho projektu však viac. Cenovú hladinu pochopiteľne veľmi znateľne rozhojdá cena za dohodnutú prácu, zvolený konštrukčný systém, použité materiály a technológie.

Dodávateľsky či svojpomocne – výhody a nevýhody
Dodávateľsky
Výhody:
Koordinácia prác je na dodávateľovi, neriešite zabezpečenie materiálu, techniky a pracovnej sily, na dielo získavate záruku danú zákonom, vo väčšine prípadov dokončíte stavbu skôr.
Nevýhody: Vyššie náklady, zložitý výber kvalitného dodávateľa, zvýšená potreba kontroly kvality, ceny a termínov. Odporúča sa dohodnúť o autorskom dozore a technickom dozore stavby.
Svojpomocne
Výhody:
Ak ste odborník alebo ak máte poruke spoľahlivého odborníka, viete presne, čo sa na stavbe deje, aký sa použil materiál, aká je kvalita vykonaných prác.
Nevýhody: Predstava o nižších stavebných nákladoch sa nemusí zakladať na pravde (s firmou možno kúpiť materiál lacnejšie) a ťažko sa vyčísluje vlastná práca i pochopiteľné straty. A ak sa niečo na stavbe nepodarí, neuplatníte žiadnu reklamáciu. Väčšiu časť odborných prác musíte kvôli revíziám a príslušným správam tiež zadať odborníkom.

Na čom sa dá ušetriť?

Rozhodne vždy platí, že čím menej praktických remeselných, teda murárskych, tesárskych, obkladačských, stolárskych, klampiarskych, pokrývačských a mnohých ďalších skúseností máte, tým väčšie riziko podstupujete. Napriek tomu existujú niektoré všeobecne platné možnosti, ako a na čom sa dá ušetriť. Týka sa to napríklad vhodného plánovania a koordinácie čiastkových etáp prác (počasiu však neprikážete – zjari počítajte s častým dažďom, leto značí citeľný nedostatok vody, jeseň sprevádzajú dažde a hmly, o zime ani nehovoriac). To je síce v protiklade s ďalším krokom, „zazmluvnením“ remeselníkov v „hluchej sezóne“, uvedené medziobdobie však možno využiť na zháňanie a nákup materiálu.

Najlepšie od lokálnych predajcov (šetríte na doprave, ktorú v mnohých prípadoch zvládnete i vlastnými silami) a v ponúkaných akciách a zľavách. Pokiaľ je to možné, dom zakladajte na ideálnej rovine (ušetríte za dopravu a prácu zemných strojov), voľte tvar domu jednoduchých priamych línií, pokúste sa zohnať špeciálne náradie a pomôcky od priateľov, známych a susedov, čo už trebárs v blízkom okolí stavali, na niektorých prácach skúste participovať s tými, ktorí práve stavajú… Ušetriť sa dá napríklad aj na „drobnostiach“, napríklad na odvoze odpadu a sutiny termínovaným zapožičaním kontajnerov a podobne.

Čo zvládnete sami
ÁNO: Zemné a výkopové práce, stavba zvislých konštrukcií (obvodové a priečkové murivo na odborne založených prvých radoch a rohoch), uloženie okenných prekladov, montáž sadrokartónových priečok a stavebnicového schodiska, usadenie zárubní a interiérových dverí, všetky finálne úpravy povrchov vrátane stierok, omietok, obkladov a dlažby, nátery, položenie plávajúcich dlážok, usadenie sanitárneho vybavenia, stavba kozubu.
NIE: Presné založenie obvodového muriva, položenie a natiahnutie izolačných fólií (hydro, radón, parotesnej), montáž krovu, izolácie obvodového plášťa a strechy bez eliminácie rizika vzniku tepelných mostov, kladenie falcovanej krytiny, inštalácia vody, odpadov a energetických i dátových rozvodov, montáž vzduchotechnických rozvodov, inštalácia vykurovacieho zdroja a teplovodných rozvodov.

Praktický príklad: zemné práce

Z nespočetných stavebných činností a čiastkových položiek ako príklad uvádzame orientačné porovnanie nákladov jednej z najprácnejšej, časovo najnáročnejšej a tiež najnákladnejšej činnosti – realizácia zemných prác (výkop základových pásov ručne, teda svojpomocne a zhotovenie výkopov dodávateľsky, s využitím zemného stroja). Ručné výkopy predstavujú časovo a fyzicky náročnú prácu, ktorú počnúc odobratím ornice cez presun zeminy až po finálny výkop vykonáva sám stavebník pomocou krompáča, lopaty a fúrika. Jedna z výhod spôsobu je, že možno ušetriť pri vylievaní základových pásov betónom (nemusíte dočisťovať a porovnávať). Táto práca, ak nebudeme počítať cenu potrebného náradia, síce trvá týždne, ale je prakticky zadarmo, pokiaľ však nebudeme na peniaze prepočítavať čas strávený na stavbe…

Pomocou zemných strojov: využíva sa častejšie, šetrí sily a hlavne čas, je to však finančne náročnejšie. Odobratie ornice a jej premiestnenie po pozemku vykonáva kolesový nakladač, predpokladaný čas vybrania ornice je 8 až 10 hodín (niektoré firmy zapožičiavajú na celý čas cca 8 hodín, takže asi 2 dni) podľa veľkosti domu a konfigurácie terénu. Základové pásy hĺbi minirýpadlo – napríklad Caterpillar 303.5 CR – stavebník kvôli úspore betónu pri následnom vylievaní pasov ručne dočisťuje).

Z dostupných zdrojov možno zistiť, že cena požičania minirýpadla činí asi 30 €/hod + doprava). A teraz počítajte: cena za mernú jednotku (MJ) odobratia ornice sa uvádza: predpokladaný čas 8–10 hodín × 25 € /hod + doprava (napríklad 20 km × 2 € = 40 €). K tomu ešte cena za mernú jednotku hĺbenia rýh, opäť vynásobená dĺžkou základov. V rozpočte sa nakoniec objavuje suma od 380 € vyššie.

ANKETA: Drukujete stavbe svojpomocne?

Odpovedá: František Kovář, Ormi Investment, stavebný dozor a inžiniering

Stavať svojpomocne znamená skoordinovať veľa čiastkových stavebných prác a profesií. Zložité sú aj reklamácie a vymáhanie garancií. To stavbu nielen predražuje, ale aj predlžuje. Stavebný dozor, pokiaľ nie je na stavbe doslova dvadsaťštyri hodín, nemá šancu ustrážiť všetko. A každodenný intenzívny dozor je veľmi drahý. Okrem toho nemálo stavebníkov si na svojej vlastnej stavbe nenávratne zničilo zdravie… To, že si stavebník mal dojednať technický alebo stavebný dozor, často zistí až vo chvíli, keď aj laik spozná, že je niečo zle.

Odpovedá: Ing. Daniel Kozel, majiteľ stavebnej firmy DK

Murárstvo sa študuje štyri až desať rokov a až potom prichádza mnohoročná prax a s ňou získavanie skúseností. Domáci majster by sa do toho pliesť nemal a v mnohých súvislostiach dokonca ani nesmie… Zúfalý stav tuzemského stavebníctva však nahráva tomu, že niekedy je skutočne lepšie urobiť si niektoré veci sám.

Odpovedá: Ing. Karel Peterka, majiteľ projektového ateliéru Thermo Plus

Svojpomocných stavebníkov viditeľne pribúda, čo vidím ako určitý návrat k minulosti, vyvolaný istou nedôverou v dodávateľa a prirodzenou snahou ušetriť. Práve tento motív je však trochu diskutabilný. Trebárs už kvôli vyššej dani pri nákupe materiálu pre súkromníka alebo absenciu garancií a záruk. Nič proti čiastočnej alebo úplnej svojpomocnej výstavbe, ale rozhodne vždy s veľmi kvalitným autorským dozorom projektanta a technickým dozorom stavebníka.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *