2. DIEL TÉME – Ak už viete, čo a kde chcete postaviť, čaká vás ďalšia nemenej náročná úloha – získanie potrebných pečiatok, výber subdodávateľov a hlavne – obstaranie spoľahlivého stavebného dozoru, ktorý vás bude po celý čas istiť.

Po rozhodnutí o podobe, veľkosti domu a jeho energetickej náročnosti (okrem iného to ovplyvňuje povoľovací proces) nasleduje výber projektanta, stavebného dozoru a zhotovenie projektu (cena sa pohybuje niekde okolo 2,5 až 3 % celkovej ceny pri projekte na stavebné povolenie a asi 4–5 % pri vykonávacom projekte), výber zhotoviteľa a spracovanie rozpočtu podľa etáp výstavby (výkopové práce, základová doska, rozvody, hrubá stavba, kolaudácia).

V tejto fáze treba zmluvne garantovať splátkový systém a jeho pravidlá. Stavebné konanie a súvisiacu byrokraciu je vhodnejšie prenechať projekčnej kancelárii, prípadne ho zahrnúť do činnosti stavebnej firmy.

Bez papiera ani ranu

Obsah projektu na ohlásenie stavby alebo stavebné povolenie upravuje podrobne vyhláška stavebného zákona. Skutočné požiadavky na dokumentáciu a na ďalšie potrebné doklady oznámi príslušný stavebný úrad. Projekty možno spracovávať v rôznych stupňoch. Od jednoduchého pre stavebné povolenie až po detailný vykonávací projekt. Čím je projekt prepracovanejší, tým je drahší, ale tým sa výrazne ušetrí pri praktickej stavbe.

Dôveruj, ale preveruj

Základom pre konečné rozhodnutie o dodávateľovi by mal byť pomer medzi cenou, rozsahom prác, garanciami a aj prípadným servisom. Na aké kritériá sa pri výbere dodávateľa zamerať? Tým prvým je pozícia dodávateľa na trhu. Ak má firma na svojom konte veľa vydarených realizácií a spokojných klientov, možno predpokladať, že sa tým na svojich stránkach pochváli. Napriek tomu nie je od veci nahliadnuť do obchodného registra, pre istotu zalistovať aj registrom dlžníkov. Okrem toho rozhodne neuškodí nechať si predložiť certifikáty a povolenia vydané výrobcom na praktické používanie ich materiálov i osvedčenie o školení špecialistov.

Požiadať o vypracovanie časového harmonogramu etáp stavby a navrhnúť splátkový kalendár, v ktorom sa snažte uprednostniť fakturáciu výhradne vykonaných prác s termínom splatnosti. Predložené rozpočty nechajte posúdiť odborníkom, trvajte na zákonných garanciách a možnosti uplatnenia reklamácií (vrátane pokút a prípadných sankcií za nedodržanie termínov alebo kvality práce). Starosti s priebežnou a hlavne odbornou kontrolou diela preneste na stavebný dozor. A pozor, ani kamarátstvo nie je stopercentná záruka…

Ako spoznáte serióznu firmu
1. Je to firma, ktorá sa zaujíma o zákazníka, má zvládnuté procesy riadenia a kontroly, nebojí sa prevziať zodpovednosť.
2. Je to firma, ktorá má na každú zákazku vyčleneného stavbyvedúceho, ktorý konkrétnu stavbu pripraví, naplánuje, osobne sprevádza, dokončí a odovzdá.
3. Firma, ktorá na základe projektovej dokumentácie a položkového výkazu (ten udáva objemy stavebných prác a dodávok od výkopových prác až po metráž rozvodov, počet zásuviek, štandard dverí a okien vrátane kovania a povrchových úprav) pripraví detailný položkový rozpočet. Mali by tak urobiť všetky oslovené firmy, takže pri rovnakých podkladoch (rovnakom objeme prác a v podstate i materiálu) by ste mali dostať porovnateľné výsledky.

Čo robí stavebný dozor

Najmä na stavbách zhotovovaných svojpomocne má nezastupiteľné miesto stavebný dozor. Myslí sa tým zodpovedná osoba, ktorá dohliada na dodržiavanie projektovej dokumentácie, predpisov a noriem a zaistenie správneho a bezpečného vykonávania stavebných prác. Na výkon tejto činnosti je potrebná autorizácia. Tej musí predchádzať príslušné profesionálne vzdelanie, prax v odbore a skúšky.

Po splnení uvedených podmienok dostane autorizovaná osoba príslušný certifikát a „okrúhlu“ pečiatku. Hoci zodpovednosť za stavbu nesie stavbyvedúci a záruky vykonávacia firma, na väčšine stavieb sa podieľa viac subjektov a garancie sa často vymáhajú veľmi zložito. Preto nie je nad skúsený stavebný dozor. 

NÁŠ TIP
Všetky firmy potrebujú na správnu kalkuláciu čo najpresnejšie údaje a parametre stavby, preto im vždy poskytnite vykonávací projekt, ktorý presne špecifikuje a charakterizuje konkrétne výrobky (vrátane typu obkladov alebo dlažieb, dlážkových krytín, ale aj zárubní, elektro- a vodoinštalačných prvkov a nespočetných ďalších položiek). Jednak tým znižujete riziko dodávky najrôznejších lacnejších „náhradiek“ a menej kvalitných stavebnín či komponentov, jednak tento rozpis slúži ako podklad pre prísnu a presnú kontrolnú činnosť vášho stavebného dozoru.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *