SERIÁL – Kvalitné výplne stavebných otvorov môžu veľmi výrazne zvýšiť efektivitu dobre zatepleného obvodového plášťa. Pri výbere okien je rozhodujúci súčiniteľ prestupu tepla skla i rámu, pri zasklení treba sledovať priepustnosť slnečného žiarenia.

Rolu hrá i správne osadenie okna do konštrukcie a jeho kvalitné utesnenie. Nevhodný výber a nesprávne osadenie okna môže v zime zvýšiť únik tepla až o desiatky percent. Návrh optimálneho typu okna aj správne užívanie s pravidelnou údržbou hrajú nezanedbateľnú rolu.

Návrh otvorovej výplne

Pri novostavbách ho úplne automaticky a v kontexte s celkovým projektom spracováva architekt (projektant). Zadaniu výroby okien na mieru by mal predchádzať návrh presných parametrov, vrátane všetkých detailov. Zohľadňujú sa nielen samotné rozmery (podľa veľkosti stavebného otvoru), ale aj tvar ostenia, nadpražia, napojenie parapetov a aj spôsob otvárania, tienenie a podobne. Tieto detaily sa riešia v súvislosti so statickou stabilitou, s vodo-, paro-, vzducho- a zvukotesnosťou i ďalšími požiadavkami.

Rovnako dôležité je aj umiestnenie, konštrukcia a parametre vchodových a interiérových dverí. K dômyselným systémom patrí napríklad prevetrávaná zárubňa, vhodná pre všetky priestory s nárokom na prúdenie vzduchu a zabezpečenie príjemnej klímy.

Fasádne či strešné okno, francúzske okno, balkónové dvere… tvoria neoddeliteľnú súčasť domového plášťa a plnia dôležitú, ba priamo nezastupiteľnú úlohu

Parametre okien

Okrem všetkých obvyklých funkcií (zdroj svetla, vetranie, výhľad, bezpečnostná bariéra) okná v dome slúžia aj na pasívne využitie solárnej energie. Musia zabezpečiť, aby v zimnom období preniklo čo najviac slnečného svetla dovnútra objektu a súčasne, aby sa tepelné straty obmedzili na minimum. Okná inštalované v pasívnom dome musia spĺňať ešte prísnejšie kritériá. Vzťahujú sa tak na rám, ako aj na zasklenie, ktoré by malo mať čo najnižší súčiniteľ prestupu tepla (U) a naopak čo najvyšší stupeň celkovej energetickej priepustnosti slnečného žiarenia (g).

Súčiniteľ prestupu tepla celého okna nesmie byť pri pasívnych domoch väčší než 0,8 W/m2K. Hodnota súčiniteľa závisí predovšetkým od počtu skiel – okná s dvojsklami majú približne o pätinu vyšší prestup solárneho žiarenia (g = 0,75) v porovnaní s trojsklami určenými pre pasívne domy (g = 0,6), ich tepelne izolačné parametre sú však nižšie ako pri trojsklách. Dôležitú úlohu hrá aj akustika.

„Tá vec“ s kľučkou

Dvere predovšetkým umožňujú komunikáciu medzi „tu“ a „tam“. Zároveň však (vchodové dvere) členia fasádu, určujú vnútorné dispozície, garantujú súkromie a prispievajú k bezpečnosti obyvateľov domu aj ich majetku. Dômyselné konštrukcie, voľba materiálov či ich kombinácií, moderný dizajn, druh kovania a ďalšie viditeľné či umne skryté doplnky k dverám v mnohých smeroch predurčili aj funkciu interiérového doplnku. Nad estetickosťou by napriek tomu mala mať vždy navrch funkčnosť. Tá sa odráža v spôsobe otvárania i výbere materiálu a povrchovej úpravy. V rodokmeni dverí ako celku musí byť zapísaná pevnosť, konštrukčná i materiálová stálosť, dlhá životnosť.

Rozmery vchodových dverí stanovuje norma – vonkajšie jednokrídlové (výška 210 cm, šírka 100 cm vo variantoch šírky od 98 do 110,5 cm a výška 180,5 až 220,5 cm, v hliníkovom vyhotovení šírka od 95 do 120,5 a výška 200 až 300 cm) alebo dvojkrídlové s jedným, prípadne s dvomi bočnými dielmi. Balkónové dvere mávajú priechodnú šírku 75 cm, vnútorné dvere spravidla 60, 80, 90 alebo 110 cm a výšku 197 (198,5) cm. Veľkosť stavebného otvoru v stene tiež stanovuje norma, stavebné rozmery sú vždy aspoň o 2,5 cm väčšie než rozmer zárubne.

Okná a dvere patria k „otvorovým výplniam“. Okrem „vyplňovania“ však umožňujú komunikáciu a dotvárajú celkový dojem a architektonické poňatie budovy

Ďalšie diely seriálu:
4. diel: Než pozvete pokrývača
3. diel: Kocky domovej stavebnice
2. diel: Prestreté pre nový dom
1. diel: Plánujeme stavbu

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *