TÉMA – Dôvody na obstaranie domácej fotovoltickej elektrárne sú rôzne. Niekto chce ušetriť, iný chce byť nezávislý od dodávateľskej siete, ďalší to vníma ako investíciu alebo má nové technológie jednoducho rád.

Fotovoltika je proces výroby elektriny pomocou fotovoltických článkov, teda buniek vyrobených z materiálov umožňujúcich fotoelektrický jav, pri ktorom dochádza k priamej premene energie slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Názov je odvodený od slova foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia). Častice svetla (fotóny) dopadajú na solárny článok a svojou energiou z neho „vyrážajú“ elektróny. Polovodičová štruktúra článku usporadúva pohyb elektrónov na jednosmerný elektrický prúd.

Najrozšírenejšie fotovoltické panely sú z kremíka. Jeho spracovaním sa dajú vyrobiť monokryštalické, polykryštalické a amorfné fotovoltické články. Fotovoltický panel je schopný vyrábať elektrickú energiu aj bez priameho osvetlenia na základe difúzneho zariadenia. Vďaka rastúcemu záujmu o obnoviteľné zdroje energie sa výroba fotovoltických článkov a systémov značne zdokonalila.

1. časť: Abeceda elektriny zo slnka

Kto by netúžil po vlastnej elektrárni na streche rodinného domu? Než zájdete tak ďaleko, osvojte si základnú abecedu.

Fotovoltika je atraktívna téma, ktorá zodpovedá súčasnej snahe o znižovanie nákladov na energie. K stále väčšej dostupnosti daného spôsobu výroby elektriny prispievajú predovšetkým moderné technológie a sériová produkcia solárnych panelov, ktorých účinnosť sa pohybuje okolo šestnástich percent. Predajné ceny panelov neustále klesajú, čo púta ešte viac pozornosti.

Mohlo by vás také zaujímať: Kúriť z dlážky alebo stropu?

Máme dosť slnka?

Vzhľadom na to, že fotovoltická elektráreň je závislá od slnečných lúčov, väčšinu záujemcov o jej vybudovanie zaujíma, či je u nás dĺžka a intenzita slnečného svitu dostatočná. Odpoveď znie áno, aj v klimatických podmienkach Slovenska prinášajú fotovoltické elektrárne zodpovedajúce finančné zisky a sú zaujímavé nielen z pohľadu ekologického.

Najslnečnejšou oblasťou je juhovýchodná časť Podunajskej nížiny s 2 000–2 200 hodinami slnečného svitu za rok, značne dlhé trvanie je typické aj pre vrcholové polohy vysokých horských masívov, napríklad vrcholy východnej časti Vysokých Tatier majú v priemere za rok až 1 800 hodín slnečného svitu. V horských dolinách a kotlinách severného Slovenska a na krajnom severozápade klesá tento čas na 1 400–1 500 hodín za rok. Množstvo elektriny získanej z fotovoltických panelov pre rôzne podmienky je možné pomerne presne vopred vypočítať.

Aké sú náklady?

Náklady na inštaláciu fotovoltickej elektrárne sa líšia podľa jej výkonu a celkovej náročnosti projektu. Návratnosť investície pri správne navrhnutom riešení fotovoltickej elektrárne pre domácnosti pri využití dotácií predstavuje približne 7–12 rokov. Najväčší záujem je o zriadenie fotovoltickej elektrárne s inštalovaným výkonom okolo 5 kWp, kedy fotovoltické panely zaberajú plochu približne 35 až 40 m2.

Viete, že…
Watt peak je jednotka nominálneho výkonu fotovoltického panelu. Ide o výkon pri štandardizovanom výkonnostnom teste (pri svite 1 000 W/m2 a teplote 25 °C). Výkon bežných solárnych elektrární sa udáva v odvo dených jednotkách kWp alebo MWp. Všeobecne platí, že fotovoltický panel s výkonom 225 Wp ročne vyrobí na území Slovenskej republiky 180 až 240 kWh za rok.

Ako a kam inštalovať?

Okrem fotovoltických panelov sú pre inštaláciu nevyhnutné konštrukčné prvky, zaisťujúce ich stabilné a trvanlivé uchytenie. Tie musia odolávať počasiu a vydržať v bezchybnom stave desiatky rokov, dôležité je ich výber nepodceniť. Väčšina používaného materiálu na háky, úchyty alebo profily sa vyrába z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.

Súčasné konštrukčné systémy umožňujú inštaláciu na akýkoľvek druh strechy. Strecha by však mala byť v dobrom technickom stave. Ani sklon strechy nie je problém, konštrukčné systémy sa vedia prispôsobiť tak šikmej, ako aj rovnej streche. Pre výkon 1 kWp by v bežných podmienkach mala stačiť plocha panelov 7 až 8 m2. Väčšia spotreba elektriny je v odpoludňajších hodinách, ideálna orientácia panelov je teda smerom na juhozápad.

Údržba a životnosť

Strešná fotovoltická elektráreň je prakticky bezúdržbové zariadenie za predpokladu, že je zostavená z kvalitných prvkov – od panelov až po kvalitnú konštrukciu. Samotné fotovoltické panely majú vysokú životnosť (22 až 25 rokov). Pri vonkajšej inštalácii im nevadí dážď, sneh, krúpy a hlboký mráz, prevádzke nebránia ani vysoké teploty. Kvalitné panely bývajú testované na vietor s rýchlosťou až 180 km/hod. Proti radu možných rizík možno fotovoltické panely poistiť. Poistenie, ktoré bežne ponúkajú poisťovne, kryje riziká spojené s živelnými pohromami, vandalstvom, krádežou aj výpadkom prevádzky.

Čítajte tiež: TÉMA: Nový domov pod strechou

Zelená domácnostiam

Hlavným cieľom projektu Slovenské inovačné a energetické agentúry (SIEA) je podpora využívania zariadení malých obnoviteľných zdrojov energie, vďaka ktorým sa doteraz podarilo znížiť množstvo emisií CO2 v ovzduší o 17 081 ton. Jedna domácnosť môže žiadať o podporu aj na viac druhov zariadení, napríklad tepelné čerpadlo a fotovoltické panely, len raz však na inštaláciu rovnakého druhu zariadenia. Výrazne skrátený čas medzi jednotlivými kolami podania prihlášok ukázal, že obrovský záujem neustáva a jednotlivé kolá trvajú len pár minút. Štát prepláca 30 až 50 % nákladov, vrátane montáže. Poukážky zlacňujú tieto zariadenia tak, že sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky zaujímavými.

Desatoro pre zriaďovanie FVE
1. Oslovte skúsenú firmu, ktorá sa zaoberá zriaďovaním fotovoltických elektrární (FVE), a nechajte si vypracovať ponuku, kde budú uvedené parametre FVE, ktoré využijete pri rokovaní s prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
2. Požiadajte prevádzkovateľa distribučnej sústavy o pripojenie FVE do distribučnej siete. Prevádzkovateľ má povinnosť výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov prednostne pripojiť a vykupovať od neho elektrinu za ceny stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetí.
3. Na miestnom stavebnom úrade si zistite podmienky pre zriadenie FVE. Overte si, či v danom mieste nebráni stavbe územný plán, ochranné pásmo alebo iné okolnosti.
4. Ak sa chcete vyhnúť prípadným rizikám, nechajte si spracovať podnikateľský zámer a štúdiu uskutočniteľnosti.
5. Aby ste mali istotu, že investujete optimálne, nechajte si spracovať energetický audit, ktorý porovná rôzne technológie, ich cenu a výnos.
6. Audit vyžadujú aj niektoré banky pri žiadosti o úver. Je výhodné ho vypracovať súbežne so štúdiou uskutočniteľnosti. Ak zvažujete úver, začnite rokovať s bankou.
7. Hneď ako dostanete vyjadrenie k pripojeniu do distribučnej sústavy, môže dodávateľská firma začať s inštaláciou. Po jej dokončení nasleduje výber spôsobu dodávky elektriny do distribučnej siete.
8. Musíte uzavrieť niekoľko zmlúv – o distribúcii a úhrade regulovaných poplatkov, pripojení, dodávke elektriny.
9. Na získanie štátnej pomoci treba pri splnení podmienok podať prihlášku v kole vyhlásenom SIEA (www.siea.sk).
10. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy inštaluje meranie a začína sa výroba elektriny.

Zaujíma vás téma fotovoltaiky? Druhú časť seriálu zverejníme na našom webe v tejto rubrike v nasledujúcich dňoch.

Text: Adam Krejčík, Daniela Baronová Birová, foto : Shutterstock, archív

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *