S novými poznatkami a technológiami sa často na výslnie vracajú systémy ešte nedávno považované za prekonané. Jedným z takých príkladov sú veľkoplošné vykurovacie systémy, medzi ktoré sa radí dlážkové a stropné vykurovanie.

Myšlienka vykurovať miestnosť ohrievaním dlážky bola jeden z dôsledkov technologického vývoja, postupom času sa však konfrontovala s rastúcimi nárokmi užívateľov. Išlo o požiadavky na zvyšovanie teploty v miestnostiach, a ich splnenie si vyžadovalo zvýšenie povrchovej teploty dlážky až na 30–35 °C. Taká teplota je však príliš vysoká a pri dlhodobom pôsobení prináša nežiaduce zdravotné riziká.

Mohlo by vás zaujímať: Ako zakúriť a neprerobiť

Maximálna teplota dlážky s dlážkovým vykurovaním v miestnosti s dlhodobým pobytom osôb sa obmedzila na 27 °C – takzvané hygienické teplotné maximum. V súčasných novostavbách sa už hygienické teplotné maximum 27 °C neprekračuje a pri správne navrhnutom vykurovacom systéme sa aj pri vonkajších teplotách okolo –15 °C pohybuje teplota dlážky len medzi 23–25 °C.

Zotrvačnosť verzus tenkovrstvové dlážky

Druhý handicap – veľkú zotrvačnosť veľkoplošných systémov – zásadne ovplyvnili nové technológie. Na dlážkové vykurovanie sa začali používať elektrické vykurovacie káble s priemerom 3–4 mm alebo elektrické vykurovacie fólie s hrúbkou 0,4 mm, ktoré možno inštalovať priamo pod plávajúce dlážky. To umožnilo opustiť masívne konštrukcie a zhotovovať dlážky ako tenkovrstvové, prípadne systémom „suchej výstavby“.

Dlážkové alebo stropné vykurovanie? Vykonané merania najväčšieho českého výrobcu elektrického sálavého vykurovania, spoločnosti Fenix Jeseník preukazujú, že oba systémy sú výkonom rovnocenné

Princíp tepla zhora

Druhý variant veľkoplošného systému predstavuje stropné vykurovanie. Nástup elektrických vykurovacích fólií, značne zjednodušujúcich konštrukčné riešenie, vytvoril z takého systému plne rovnocennú alternatívu k dlážkovému vykurovaniu. Napriek tomu stále k nemu pretrváva určitá nedôvera.

Ako vlastne funguje? Pri stropnom vykurovaní sa pod stropom vytvorí vrstva teplého vzduchu s hrúbkou cca 20 cm. Táto ľahšia vrstva neklesá k dlážke, a ku stropu sa preto nedostáva chladnejší vzduch zospodu. Strop sa nechladí, jeho teplota rastie a začne vyžarovať teplo. Ide o rovnaký jav, aký môžeme pozorovať napríklad pri kachľovej peci alebo horúcich radiátoroch – na vzdialenosť jedného až dvoch metrov cítiť, ako zo zdroja sála teplo. Čím vyššia je povrchová teplota, tým väčšie a pocitovo výraznejšie je sálanie.

Toto sálanie – tepelné alebo aj infračervené žiarenie – neohrieva vzduch, ale pevné predmety, na ktoré dopadá. Najintenzívnejšie je sálanie v kolmom smere na rovinu zdroja – pri stropnom vykurovaní smeruje teda najviac na dlážku, nábytok a čiastočne aj steny. Tieto plochy potom ohrievajú vzduch v miestnosti. S výnimkou vyššie spomínanej vrstvy pod stropom je tak aj pri stropnom vykurovaní teplota vzduchu v celej výške miestnosti rovnaká.

Tiež si prečítajte: Krása, ktorá hreje

Čo si vybrať?

Je zrejmé, že veľkoplošné vykurovanie je jeden z najkomfortnejších spôsobov vykurovania. Je lepšie dlážkové alebo stropné vykurovanie? Vykonané merania najväčšieho českého výrobcu elektrického sálavého vykurovania, spoločnosti Fenix Jeseník preukazujú, že oba systémy sú rovnocenné. Z praktického hľadiska je pri dlážkovom vykurovaní o niečo vyššia teplota dlážky, čo môže navodzovať pocit vyššieho komfortu.

Nevýhodou sú určité obmedzenia pri voľbe dlážkovej krytiny a nutnosť vopred určiť rozmiestnenie nábytku a zariadení, aby sa dlážka zbytočne nezakrývala. Súčasné energeticky úsporné novostavby sú veľmi citlivé na tepelné zisky, či už z oslnenia alebo vedľajších zdrojov, a ak vykurovací systém nereaguje dostatočne rýchlo, dochádza k prekurovaniu miestnosti. V tomto zmysle vykazuje stropné vykurovanie predsa len vyššiu flexibilitu ako dlážkové. Nevýhoda stropného vykurovania je naopak nutná kombinácia so sadrokartónovými podhľadmi, ktoré nemusia byť automaticky súčasť stavby.

Výhody veľkoplošného systému
Prečo vôbec uprednostniť dlážkové vykurovanie pred klasickými konvekčnými systémami? Dôvodov je niekoľko. Ak vynecháme praktickú stránku veci, že kúrenie nevidieť a neprekáža, alebo komfort – dlážka nie je studená, vykazujú veľkoplošné systémy výrazne rovnomernejšie rozloženie teplôt v miestnosti, čo má pozitívny vplyv na naše pocity aj na prevádzkové náklady.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *