Sokel patrí medzi najviac zaťažované časti budovy, preto potrebuje primeranú ochranu. Bohužiaľ, na každý dom s dobre zatepleným soklom pripadá dvadsať domov s chybným vyhotovením izolácie.

Je permanentne vystavený pôsobeniu poveternosti, zemnej a vzdušnej vlhkosti, výkyvom teplôt a zároveň je namáhaný staticky. Čelí agresívnym soliam, ktoré rozrušujú jeho povrch a hlodajú v jeho útrobách. Pri všetkých týchto ťažkostiach si musí sokel navyše udržať pevnosť i súdržnosť a v neposlednom rade sa musí ľahko čistiť. Skrátka, na relatívne malý detail budovy je toho naozaj veľa!

Vonkajšia ochrana

Z hľadiska možného poškodenia sú ako prvé na rane vonkajšie časti sokla, preto je na ne vhodné použiť odolnejšie materiály než na zvyšok fasády – soklové omietky, spárované obklady, klinkerové pásky či murivo, kameň, betón, mozaikové omietky alebo plech. Nemenej dôležité sú aj špecifické konštrukčné detaily. Aby bol sokel čo najviac chránený pred zatekajúcou vodou, býva zaclonený takzvaným odkvapovým nosom. Ten prípadný prúd vody odvedie do priestoru pred sokel.

Dobré je sokel vzhľadom na rovinu fasády mierne zapustiť – okrem zníženia rizika premočenia sa obmedzí mechanické namáhanie. Odstrekujúcej vode dobre odoláva napríklad odkvapový pruh z hladkých okruhliakov, ktorého šírka by mala byť najmenej 30 cm.

Tiež čítajte: Zateplenie: Súperenie prírody s chémiou

Nebezpečenstvo pod povrchom

Tepelnoizolačné obloženie muriva sokla je vystavené mnohým atakom pod aj tesne nad terénom. Ide najmä o zemnú vlhkosť, dažďovú a odstrekujúcu vodu, mechanický tlak a nárazy, pôdnu kyslosť a podobne. Týmto problémom treba predchádzať už pri projekte stavby – vodu stekajúcu z povrchu fasády odviesť do dostatočnej vzdialenosti od objektu, napríklad drenážou pri päte základu. Tým však s vodou nie ste zďaleka hotoví. V suteréne podpivničených stavieb sa môžete stretnúť s nežiaducou vlhkosťou vo forme tlakovej vody. Na tlakovú vodu zďaleka nestačí bežná hydroizolácia, treba navrhnúť špeciálne riešenie.

Pri meraní tepelných únikov z budov infrakamerou sa ukázalo, že úplne rovnaké tepelnotechnické problémy sa vyskytujú tak pri starších objektoch, ako aj pri novostavbách. V oblasti sokla odhalili závažné tepelné mosty, ktoré vznikajú dôsledkom použitia nevhodných izolačných materiálov či chybného remeselného vyhotovenia sokla.

Materiálové možnosti

Dosky Isover EPS
SOKL

Na tepelnú izoláciu sokla treba použiť špeciálny izolačný materiál, ktorý zaistí dlhodobú, trvanlivú, účinnú ochranu, bude trvalo odolávať vlhkosti, nárazom a bude sa dať omietnuť. Náročné požiadavky zateplenia sokla spĺňajú polystyrénové izolanty XPS (extrudovaný polystyrén) alebo EPS dosky Perimeter.

Vhodné riešenie tepelnej izolácie sokla domu a spodnej stavby vôbec sú soklové dosky a dosky drenážne, ktoré rovnako patria do skupiny dosiek Perimeter a pre lepšiu orientáciu sú označené názvom zodpovedajúcim účelu. Líšia sa rozmermi, typom obvodovej hrany a profilovaním povrchu.

Zvislá hydroizolácia

Izolačná vrstva z perimetra by mala zasahovať cca 80 cm pod úroveň upraveného terénu. Odporúčaná hrúbka tejto izolácie je minimálne 100 mm, navrhuje sa spravidla o 20 až 30 mm tenšia, ako je hrúbka zatepľovacieho systému fasády.

Z hľadiska ochrany stavby pred vlhkosťou možno pokojne konštatovať, že už nie je potrebné vykonávať ďalšiu náročnú hydroizoláciu na zvislé časti sokla, samozrejme, za predpokladu dobrého odvodnenia podzemnej časti tepelnej izolácie.

Tip pre vás: Konkurz na ideálne okno: Ako vybrať to najlepšie?

Drenáž a odkvapový chodník

Vonkajšiu stranu tepelnoizolačných dosiek sokla treba oddeliť od zásypu výkopu separačnou nopovou PE fóliou (mala by presahovať terén asi o 1 cm). Použite zásyp z hrubého, ale čistého štrku bez prachových prímesí. Dno výkopu treba vyspádovať a odvodniť drenážou.

Drenáž je nutná zvlášť vtedy, ak máte dno výkopu utesnené, či už zámerne, aby sa voda nesplavovala pod základovú škáru, alebo je prirodzene nepriepustné vďaka ílovému podložiu. Štrkový zásyp oddeľte od bočnej zeminy a horných vrstiev netkanou geotextíliou. V tomto prípade už nemusíte betónový základ izolovať proti vlhkosti zvislým asfaltovým pásom.

Cieľom týchto úprav je vodu od stavby odvádzať, a nie pri päte hromadiť. Odkvapový chodník preto musíte vždy spádovať smerom od domu na trávnik. Ak vybudujete vyššie popísanú drenáž, môžete okolo domu použiť aj obsyp z okruhliakov. Často stačí aj nepriepustný chodník, záleží však na charaktere miesta, kde dom stojí.

Požadované vlastnosti sokla
▪ minimálna nasiakavosť
▪ mrazuvzdornosť
▪ minimálna alebo žiadna vzlínavosť vody
▪ vysoká pevnosť v tlaku
▪ možnosť kombinácie s rôznymi typmi hydroizolácie
▪ dobré spolupôsobenie s lepidlami a tmelmi
▪ jednoduchá uskutočniteľnosť

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *