Ak ste vlastníkom rodinného domu už viac ako 10 rokov a počas tohto obdobia ste ho zatepľovali alebo menili okná, prípadne sa na komplexnú rekonštrukciu práve chystáte, požiadajte o dotáciu. Dlho neotáľajte, pretože na to máte čas iba od 18. mája do 30. júna 2021. Príspevok na zateplenie domu vo výške až 8 800 eur dostane prvých 200 žiadateľov, ktorí splnia všetky podmienky. Investícia do zateplenia sa tak dá znížiť o nemalú čiastku.

„Významnou obnovou rodinného domu vrátane zateplenia možno znížiť energetickú náročnosť domu, ušetriť až 40 % nákladov na vykurovanie, v letných mesiacoch zas ušetriť za klimatizáciu a tiež zvýšiť kvalitu a komfort bývania,“ vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Cieľom v poradí už ôsmej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie je zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu a podpora ekologickejšieho a zdravšieho bývania.

Zateplenie domu má veľa benefitov

Zateplenie patrí pri obnove domu k najdôležitejším krokom. Skúsený projektant vypracuje tepelno-technický výpočet a na základe toho odporučí najvhodnejší tepelnoizolačný materiál i jeho správnu hrúbku. „Pri obnove rodinných domov sa vyžaduje minimálne dodatočné zaťaženie obvodovej konštrukcie alebo strechy. Vhodným materiálom na zateplenie je preto expandovaný polystyrén, ktorý má dobré tepelnoizolačné i mechanické vlastnosti a navyše aj nízku hmotnosť, takže fasádu či strechu nezaťaží,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Polystyrén je na rozdiel od iných tepelnoizolačných materiálov tiež veľmi odolný proti vlhkosti. Zateplenie s použitím polystyrénu bráni únikom tepla, predlžuje životnosť stavby a podporuje aj príjemnú mikroklímu v interiéri. Okrem toho má pozitívny vplyv aj na statiku domu, možno vďaka nemu dosiahnuť lepšie akustické vlastnosti a navyše znižuje emisie skleníkových plynov. Na realizáciu zateplenia je v každom prípade dôležité zvoliť overenú firmu, ktorá zateplenie správne zrealizuje.

Dotácia je určená pre domy staršie ako 10 rokov

Dotácia je určená nielen na zateplenie obvodovej steny, ale aj strechy, vnútorných priečok medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, podlahy, na výmenu okien a dverí, výmenu zdroja tepla a pod. Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 8 800 eur a získa ho prvých 200 záujemcov. Žiadosť je nutné podať elektronicky, avšak do 10 dní je potrebné ju zároveň podpísanú doručiť osobne alebo poštou na ministerstvo dopravy a výstavby.

Dotácia nie je určená pre novostavby, ale pre domy staršie ako 10 rokov. Príspevok dostane iba rodinný dom nachádzajúci sa na Slovensku, ktorý sa využíva výlučne na bývanie. Nesmie to byť chata, záhradný domček a na adrese nemôže mať sídlo žiadna firma. Podlahová plocha pri jednopodlažných domoch nesmie prekročiť 150 m2, v prípade viacpodlažných nesmie byť väčšia ako 300 m2. Požiadať o dotáciu môžete aj pred začiatkom prác, musíte však priložiť odhad nákladov spracovaný projektantom. Dotáciu ale získate až po realizácii zateplenia a po predložení kompletnej dokumentácie.

V skratke
▪ Výška dotácie je maximálne 8 800 eur.
▪ Dom sa musí nachádzať na území SR.
▪ Dom je využívaný výlučne na bývanie – na adrese nie je žiadne sídlo firmy.
▪ Dom bol skolaudovaný aspoň 10 rokov pred začiatkom realizácie zatepľovania.
▪ Celková podlahová plocha je max. 150 m2 pri jednopodlažnom dome a max. 300 m2 pri viacpodlažnom dome.
▪ Na dom nebol poskytnutý iný príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
▪ Požiadať o dotáciu možno pred aj po zateplení rodinného domu.
▪ Žiadosť treba podať elektronicky (vzor tlačív aj manuál na vyplnenie nájdete na www.byvajteusporne.sk alebo na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR)
▪ Po odoslaní žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísanú ju spolu s prílohami doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní.

Tlačová správa
Foto: Združenie EPS SR

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *