TÉMA – Voľba okien výrazne ovplyvní energetiku domu aj komfort bývania, na druhej strane, musí byť kvalita okenných rámov aj skiel v harmonickom pomere s kvalitou obálky domu. Veľký vplyv má aj spôsob a kvalita vyhotovenia inštalácie okien.

Neoddeliteľnou súčasťou obvodového plášťa domu sú okná, ktoré predstavujú vôbec najslabší článok domovej obálky. Bežne totiž vykazujú zhruba 5x horšie tepelnoizolačné vlastnosti než obvodové murivo. Reč je hlavne o skle (zatiaľ čo konštrukčný rám okna predstavuje asi „len“ 25-35 % z celkovej plochy okna, zvyšných 70 % zaberá práve zasklenie). Správny návrh izolačných skiel teda výrazne ovplyvní nielen celkovú energetickú bilanciu stavby (solárne zisky a tepelné straty), ale aj celkovú vnútornú klímu v dome.

Na tepelné straty má vplyv aj správne osadenie okna do obvodového plášťa, práve detail napojenia okenného a dverového rámu patrí k potenciálnym tepelným mostom. S modernými oknami dokonalých parametrov treba správne manipulovať a ovládať ich. To isté sa vzťahuje na vstupné dvere a napríklad aj na dvere oddeľujúce dom od pristavanej garáže.

Kyvné strešné okno GLL 1061 so systémom izolácie thermotechnology (VELUX)

Pozor na funkčnú škáru

Neoddeliteľnou súčasťou okna (v závislosti od konštrukcie a profilácie rámu a krídla) sú tesnenia a funkčná škára. Je to škára medzi krídlom a pevným rámom okna. Tá musí zabezpečiť neprievzdušnosť, tepelnoizolačnú schopnosť, vodotesnosť a zvukovoizolačnú schopnosť. Pretože krídlo je spravidla pohyblivé, dochádza pri každom otvorení okna či dverí k prerušeniu tesniacej funkcie. Funkčná škára je z tohto pohľadu najslabšie miesto celého výrobku.

Na čo si treba dať pozor pri výbere okenných skiel?
Odpovedá: Ing. arch. Klára Bukolská, architektka spoločnosti Velux

Pri zasklení možno veľmi dobre nastavovať rôzne parametre prestupu tepla i tepelné straty a správnym návrhom zasklenia, kombináciou parametrov Uw a g možno nielen dobre brániť prehrievaniu, ale zároveň eliminovať tepelné straty. Pri veľkých presklených plochách sú aj v zime väčšie pasívne solárne zisky než straty, takže treba len správne dimenzovať vykurovaciu sústavu. Inak povedané, ak neorientujete veľkú presklenú plochu priamo na sever, tak určite na účte za kúrenie nespoznáte, či máte okná malé alebo veľké. Jediným diskomfortom, ktorý možno vnímať hlavne pri dvojsklách, môže byť radiačný chlad (pocit, že z okna sála zima), trojsklá už majú „teplý“ vnútorný povrch. Problém letného prehrievania bezpečne vyrieši exteriérové tienenie alebo presah strechy.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *