Milí čitatelia, nastal čas na našu tradičnú anketu Dom roka časopisu Rodinný dom. Opäť si môžete vybrať favorita z dvoch kategórií – typové domy pod označením T01 až T06 a individuálne domy pod názvami I01 až I04. Z každej kategórie vyberte jednu stavbu a svoj tip nám pošlite v SMS správe. Víťazom kategórií sa stanú domy, ktoré získajú najviac vašich hlasov. Hlasovaním sa zapojíte do súťaže o atraktívne ceny. Výsledky hlasovania a výhercov vecných cien z radov čitateľov uverejníme v prvom budúcoročnom vydaní časopisu.

Anketová otázka:

Ktorý z predstavených domov by mal získať titul Dom roka 2021?
I01 – I04 kategória Individuálne domy
T01 – T06 kategória Typové domy

Ako hlasovať?

Na obálke časopisu nájdete súťažný kód, ktorý je v každom časopise iný. Vyberte si domy a hlasujte zaslaním SMS správy v tvare:
SUTmedzeraRDRmedzeraSúťažný kód z obálkymedzeraKód individuálneho domumedzeraKód typového domu.

PRÍKLAD SMS SPRÁVY:
SUT RDR XXXXX I01 T01
Takto zostavená SMS správa zodpovedá odpovedi: dávam hlas individuálnemu domu I01 a typovému domu T01, súťažný kód z obálky časopisu bol XXXXX.

POZOR!
Všetky údaje musia byť oddelené medzerou a súťažiť môžete len raz. Správne zostavená SMS správa vám umožní účasť v súťaži. Takto zostavenú správu odošlite na mobilné číslo 0950 699 972.

Cena SMS je spoplatnená len v zmysle taríf vášho operátora, teda väčšina z vás ju má v rámci paušálu zdarma. Výhercovia budú vyžrebovaní po ukončení hlasovania a následne telefonicky kontaktovaní.

Individuálne domy

Typové domy


Hráme o tieto atraktívne ceny

1. cena: Kuchynský robot Gorenje MMC1000RLBK v hodnote 245 €

2. cena: Odšťavovač Gorenje JC4800VWY v hodnote 116 €

3. cena: Elegantná vákuovačka Gorenje VS120E v hodnote 89,90 €

Všeobecné ustanovenie
a) Organizátorom súťaže je spoločnosť Business Media One, s. r. o., so sídlom Nádražní 32, 150 00 Praha 5 (ďalej len organizátor). Platnosť súťaže je od 15. 11. 2021 do 31. 12. 2021 do 12:00 hod.
b) Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR staršia ako 18 rokov. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a ich rodinní príslušníci.
c) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či zmeniť jej pravidlá. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch s konečnou platnosťou rozhodnúť podľa svojho uváženia.
d) Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej podrobné pravidlá. Cena SMS je spoplatnená v zmysle taríf operátora zasielajúceho.
e) Vymáhanie výhry či účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Podrobné pravidlá súťaže nájdete na adrese www.bmone.cz.
Prípadné otázky volajte na HELP LINE 0905 983 537 (po–pia: 9–15 hod.)

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *