Na oba systémy sa dá pri hodnotení nazerať z viacerých uhlov. Samozrejme, dôležité sú obstarávacie a prevádzkové náklady, pri výbere je však dobré myslieť aj na tepelný komfort.

Začnime teda hodnotením oboch systémov z pohľadu komfortu. Z hľadiska funkčnosti alebo tepelného komfortu sú oba systémy, teda elektrické dlážkové vykurovanie a teplovodné dlážkové vykurovanie úplne zhodné. Princíp spočíva v zohriatí konštrukcie dlážky na teplotu len o niečo vyššiu, ako je teplota vzduchu. Keďže však bude hriať veľká plocha, je tento systém schopný vydať dostatok energie na vyhriatie celej miestnosti – preto sa všeobecne tento spôsob označuje ako veľkoplošné nízkoteplotné vykurovanie.

Merania ukázali, že elektrické a teplovodné dlážkové vykurovanie poskytujú najrovnomernejšie rozloženie teplôt. Elektrické vykurovanie však tie isté výborné parametre dokáže poskytnúť aj pri stropnom vykurovaní vykurovacími fóliami – a to už je prvá výhoda elektrických vykurovacích systémov.

Podstatnou výhodou elektrického dlážkového vykurovania je skutočnosť, že sa ľahko reguluje. Pomocou centrálnej riadiacej jednotky možno nastaviť individuálnu teplotu pre každú miestnosť. Centrálna jednotka sa umiestni v dome na vhodné miesto. Umožňuje to individuálnu reguláciu teploty v jednotlivých miestnostiach, ako aj centrálne ovládanie z jedného miesta.

Tiež si prečítajte: Kúriť z dlážky alebo stropu?

Možno regulovať aj jednotlivé časti dlážky, napríklad môžete zvýšiť teplotu tesne pred francúzskymi oknami či balkónom. Vyššie typy regulácie umožňujú ovládanie aj cez internet, iné namiesto prepojenia káblami komunikujú medzi sebou bezdrôtovo a sú ideálne napríklad pri rekonštrukciách.

Všetko má svoje „za“ a „proti“

Elektrické vykurovanie sa, napríklad, nedá nákladovo efektívne využívať v starších budovách s vyššími tepelnými stratami. Tam je teplovodné vykurovanie opodstatnené, obstarávacie náklady sú síce vyššie, z pohľadu prevádzkových nákladov však vychádza lacnejšie.

Pri súčasných novostavbách, ktoré sú charakteristické nízkymi tepelnými stratami, je už situácia úplne iná – z pohľadu obstarávacích a prevádzkových nákladov vychádza ako lepšie elektrické dlážkové vykurovanie. Elektrické systémy sú v energeticky úsporných budovách vzhľadom na vysokú flexibilitu o 20 až 25 % efektívnejšie ako systémy teplovodné.

Dôvod uvedeného je jednoduchý – tepelné straty domov a budov, a teda aj spotreba energie, v posledných rokoch významne klesli. V mnohých prípadoch prestávajú byť prevádzkové náklady rozhodujúce. Do popredia vstupujú faktory ako celková výška prvotnej investície, náklady na údržbu a revízie, (bez)obslužnosť prevádzky, životnosť a spoľahlivosť systému a v neposlednom rade aj miera užívateľského komfortu.

Ďalší článok o vykurovaní: Kachle + komín = teplo

Foto: Fenix

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *