Domáca vodáreň je potrebná všade tam, kde potrebujete priviesť do objektu (rodinný dom, chata, chalupa) vodu z blízkej studne či vrtu. Pri výbere je dobré zodpovedať si na úvod štyri základné otázky: či budete využívať vodu zo studne či vrtu, ako ďaleko a hlboko sa nachádza zdroj vody, koľko vody denne spotrebujete a či potrebujete konštantný tlak. Ako si vybrať domácu vodáreň tak, aby bola kvalitná a zodpovedala spotrebe vody v domácnosti?

Na začiatku si potrebujete vybrať typ domácej vodárne. Ak je výška medzi saním a hladinou vody menšia ako 8 metrov (vrátane strát v ležatej časti sacieho potrubia), potom potrebujete vodáreň s povrchovým čerpadlom. V samotnej studni je v takomto prípade umiestnený sací kôš so spätnou klapkou a prípadne aj ochrana pred behom na sucho. „V opačnom prípade dajte prednosť vodárni s ponorným čerpadlom umiestneným priamo v studni alebo vo vrte,“ radí Martin Křapa, obchodný riaditeľ spoločnosti Pumpa, ktorá sa na predaj čerpadiel a ich servis špecializuje už 30 rokov.

Domáca vodáreň sa skladá z čerpadla a tlakovej nádoby s manometrom a tlakovým spínačom nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre. Pri poklese tlaku v sústave (napríklad otvorením kohútika) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač čerpadlo automaticky zapne a vypne ho až pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. Tlaková nádoba (obvykle s objemom 60-80 l) zabraňuje častému spínaniu čerpadla. Pri jej kúpe vychádzajte predovšetkým z objemu vody, ktorý v domácnosti spotrebujete. „Výkon domácej vodárne určuje výkon čerpadla a tlaková nádoba na to nemá vplyv,“ radí Křapa.

Čo ovplyvňuje tlak v mieste odberu?

To, koľko vody budete čerpať, je dôležitý údaj pre stanovenie potrebného prietoku, ktorý sa označuje písmenom Q a uvádza sa v jednotkách l/s, l/min. alebo m³/hod. Okamžitú spotrebu stanovíte tak, že zohľadníte počet osôb v domácnosti a účel, na ktorý budete vodu využívať. „Pri priemernom rodinnom dome sú to zhruba 2-3 kubíky za hodinu,“ hovorí odborník a dodáva, že tlak by mal v najvzdialenejšom bode odberu dosahovať minimálne 2,5 – 3 barov.

Tento tlak ovplyvňujú rôzne filtračné zariadenia, armatúry a predovšetkým hydraulické straty v potrubí, pričom rozdiel môže dosiahnuť celkovo až 1-2 bary. Hydraulické straty vypočítate tak, že spočítate všetky výšky od zdroja vody až k výtoku a pripočítate stratu 1 výškového metra na každých 10 metrov dĺžky potrubia. Nezaškodí, ak si viete poradiť aj s prevodom veličín – napríklad 10 výškových metrov zodpovedá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa. Pre stanovenie potrebného tlaku vody (MPa) v mieste spotreby potrebujete poznať aj umiestnenie a typy spotrebičov v domácnosti.

Ak sa chystáte stavať alebo rekonštruovať rodinný dom či chalupu, máte ideálnu príležitosť nadimenzovať si nielen čerpadlo, ale aj rozvody vody tak, aby ste mali aj v najvyššom bode odberu (napríklad v podkroví) požadovaný objem vody a tlak.

Domáce vodárne s frekvenčným meničom

Rodinné domy nemávajú konštantnú spotrebu vody, ale potrebujú konštantný tlak. Preto sú v tomto prípade vhodné domáce vodárne s frekvenčným meničom, ktorý neustále sleduje tlak v potrubí a mení otáčky čerpadla v závislosti od aktuálneho prietoku vody. K týmto vodárňam stačí malá tlaková nádoba 2-8 l alebo si môžete vybrať vodáreň s integrovanou tlakovou nádobou ako je napríklad PUMPA e-line E-Drive PPM.

Schéma fungovania domácej vodárne
Pre čerpanie vody zo studne z hĺbky do 8m môžeme použiť kompletnú domácu vodáreň. V studni je v tomto prípade umiestnený sací kôš  so spätnou klapkou (1,2) a prípadne aj ochrana pred behom na sucho. Domáca vodáreň pozostáva z čerpadla (3) a tlakovej nádoby s manometrom a tlakovým spínačom nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre. Pri poklese tlaku v sústave (napríklad otvorením kohútika) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky zapne čerpadlo a vypne ho až pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku.

Ak máme v studni nainštalovanú ochranu pred behom na sucho, pri nedostatku vody spínacie zariadenie čerpadlo vypne a ochráni ho tak pred poškodením. Spínacie zariadenie ochrany pred behom na sucho potom čerpadlo nedovolí zapnúť skôr, ako bude opätovne dostatočné množstvo vody v studni. Ako ochranu pred behom na sucho môžeme použiť buď ponorné sondy alebo plavákový spínač. Pre bezproblémovú funkčnosť systému je vždy nutné dodržať správne nastavenie tlaku vzduchu v expanznej nádobe, ktorý má byť o 0,2 baru nižší ako zapínací (spodný) tlak na tlakovom spínači. Tento tlak je potrebné nastaviť v suchom stave nádoby, teda ešte pred montážou do systému. 

Atest na pitnú vodu

Ak si kupujete domácu vodáreň pre zásobovanie pitnou vodou, vyberajte vždy typ s atestom na pitnú vodu. „Takto označené výroby sú v súlade so zákonom o ochrane verejného zdravia. Výrobca, distribútor alebo dovozca vodárne má podľa tohoto zákona povinnosť pred uvedením produktu na trh otestovať, či vodáreň zodpovedá hygienickým požiadavkám,“ upozorňuje M. Křapa.

Vyšší tlak vody

Domáca vodáreň je riešením aj vtedy, keď je objekt (napríklad rodinný dom) napojený na vodovodný systém s nedostatočným tlakom. V tomto prípade dokáže vodáreň, často vo forme kompaktného automatu , zosilniť tlak vody.

Čo ak nemáte dosť vody?

V prípade, že máte nainštalovanú ochranu pred chodom na sucho, spínač pri nedostatku vody v studni či vrte vypne čerpadlo a ochráni ho pred poškodením. Nedovolí mu opätovne zapnúť skôr, ako bude v studni či vrte dostatok vody. Ako ochranu pred chodom na sucho môžete použiť buď ponorné sondy alebo plavákový spínač, ktorý môže byť aj súčasťou čerpadla. U automatov je ochrana proti chodu na sucho už integrovaná v zariadení.

Ako zazimovať vodáreň?

V prípade, že by miestnosti, v ktorej sa vodáreň nachádza, mohlo mrznúť, je potrebné vodu z celého zariadenia vypustiť. Vodáreň je v tomto prípade potrebné najprv vypnúť vytiahnutím zo zásuvky a odvodniť. Odvodnenie urobíte tak, že najprv otvoríte odvodňovací ventil na uzatváracom ventile, následne vypustíte vodu z výtlačného potrubia a tlakovej nádoby. Následne odskrutkujte zátky telesa a čerpadlo odvodníte. Zátku vrátite na čerpadlo až tesne pred ďalším spustením. „Odporúčam zátky premazať potravinárskym tukom alebo vazelínou,“ uzatvára Martin Křapa.

Tlačová správa

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *