Domáca vodáreň slúži na zásobovanie pitnou alebo úžitkovou vodou. Vodárne majú svoje využitie v rodinných domoch, na chalupách alebo chatách. Jednoducho všade tam, kde sa v blízkosti nachádza studňa alebo vrt s vodou, ktorú treba dostať do objektu. Ako si vybrať kvalitnú vodáreň a na ktoré parametre sa zamerať pred kúpou?

Pri výbere domácej vodárne je nutné si najskôr odpovedať na štyri základné otázky:

  • Budete využívať vodu z vrtu alebo studne?
  • Ako ďaleko a hlboko je zdroj vody?
  • Koľko vody denne spotrebujete?
  • Potrebujete konštantný tlak?

Zdroj vody

Je kľúčový pre výber ideálneho typu domácej vodárne. Pokiaľ je výška medzi saním a hladinou vody menšia ako 8 metrov (vrátane strát v ležatej časti sacieho potrubia), voľte vodáreň s povrchovým čerpadlom. V samotnej studni je umiestnený sací kôš so spätnou klapkou a prípadne ochrana pred suchobehom. „V opačnom prípade dajte prednosť vodárni s ponorným čerpadlom umiestneným v studni alebo vrte,“ radí Martin Křapa, obchodný riaditeľ spoločnosti Pumpa, ktorá sa na predaj čerpadiel a ich servis špecializuje viac ako 30 rokov.

Celý komplet domácej vodárne sa skladá z čerpadla, tlakovej nádoby s manometrom a tlakovým spínačom nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre. Pri poklese tlaku v sústave (napr. otvorením kohútika) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. Tlaková nádoba (najčastejšie v objeme 60 – 80 l) zabraňuje častému spínaniu čerpadla. Pri kúpe sa riaďte predovšetkým objemom vody, ktorý v domácnosti spotrebujete. „Výkon domácej vodárne je vždy určený výkonom čerpadla a tlaková nádoba naň nemá vplyv,“ prezrádza Martin Křapa.

Množstvo vody a jej tlak

Množstvo čerpanej vody je dôležité na určenie potrebného prietoku, ktorý sa označuje písmenom Q v jednotkách l/s, l/min alebo m³/hod. Ako ukazovateľ slúži počet osôb a účel využitia, čím stanovíte tzv. okamžitú spotrebu vody. „Pri priemernom rodinnom dome ide zhruba o 2-3 kubíky za hodinu,“ hovorí Martin Křapa a dodáva, že tlak v najvzdialenejšom mieste odberu by mal byť minimálne 2,5 – 3 bary.

Tento tlak je ovplyvnený rôznymi filtračnými zariadeniami, armatúrami a predovšetkým hydraulickými stratami v potrubí, pričom rozdiely môžu byť vo výsledku až 1-2 bary. Hydraulické straty vypočítate tak, že spočítate všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pripočítate stratu 1 metra výškovo za každých 10 metrov dĺžky potrubia. Musíte tiež počítať s prevodom na iné veličiny – napríklad 10 metrov výšky zodpovedá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 MPa. Na určenie potrebného tlaku vody (MPa) v mieste spotreby tiež potrebujete poznať umiestnenie a typy spotrebičov v domácnosti.

Pokiaľ sa chystáte stavať či rekonštruovať rodinný dom alebo chalupu, máte príležitosť naddimenzovať si nielen čerpadlo, ale aj rozvody vody. Týmto krokom si zaistíte požadované množstvo vody aj tlak v najvyššom bode odberu, napríklad v podkroví.

Vodárne s frekvenčným meničom

Rodinné domy väčšinou majú premennú spotrebu vody, ale vyžadujú konštantný tlak. Sú pre nich teda vhodné domáce vodárne s frekvenčným meničom, ktorý trvalo sleduje tlak v potrubí a mení otáčky čerpadla v závislosti od aktuálneho prietoku vody. K týmto vodárňam budete potrebovať malú tlakovú nádobu s objemom 2-8 l alebo si vyberte vodáreň, ktorá má tlakovú nádobu už integrovanú.

Atest na pitnú vodu

„Ak kupujete domácu vodáreň na zásobovanie pitnou vodou, vyberajte vždy tú s atestom na pitnú vodu. Takto označené výrobky sú v súlade so zákonom o ochrane verejného zdravia. Výrobca, distribútor či dovozca vodární má podľa tohto zákona povinnosť pred uvedením produktu na trh overiť výluhovým testom, či vodáreň zodpovedá hygienickým požiadavkám. Ideálnym príkladom kvalitnej vodárne s atestom na pitnú vodu je vodáreň Calpeda s nerezovým čerpadlom NGXM a tlakovou nádobou GWS,“ upozorňuje Martin Křapa.

Riešenie pre zvýšenie tlaku vody

Domácu vodáreň využijete aj v prípade, že je váš rodinný dom napojený na vodovodný systém s nedostatočným tlakom. Práve vodáreň vo forme kompaktného automatu je tým zariadením, ktoré vám tlak z vodovodného systému posilní.

Čo ak dôjde voda?

Pri nedostatku vody v studni či vrte a v prípade, že máte nainštalovanú ochranu pred chodom na sucho, spínacie zariadenie čerpadlo vypne a ochráni ho pred poškodením. „Skrátka mu nedovolí zopnúť skôr, ako sa dosiahne dostatočné množstvo vody v studni či vrte. Ako ochranu pred chodom na sucho môžete použiť buď ponorné sondy alebo plavákový spínač, ktorý môže byť súčasťou niektorých typov čerpadiel. Vodárne s frekvenčným meničom majú ochranu proti chodu na sucho už integrovaná v zariadení,“ prezrádzaMartin Křapa.

Komerčná prezentácia

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *