S cieľom zjednotiť označovanie, zjednodušiť orientáciu spotrebiteľa a vytvoriť priestor na inovácie sa v celej Európskej únii menia od marca tohto roka pravidlá označovania energetickej triedy spotrebičov. Postupne sa budú meniť štítky na všetkých domácich spotrebičoch, v prvom kole sa však budú týkať iba niektorých. Konkrétne chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu a práčok.

„Pre spotrebiteľov môže byť chvíľu mätúce, prečo sú napríklad na umývačke riadu dva štítky, pričom jeden hovorí, že ide o spotrebič s energetickou triedou A++, kým podľa druhého, nového, je to spotrebič s energetickou triedou B,“ hovorí regionálny manažér Oresi, Ing. Rastislav Kukla. „Na pleciach predajcov je teraz úloha vysvetľovať, že spotrebitelia znamienko už na označovaní nenájdu, ale že spotrebiče majú stále rovnakú efektivitu aj spotrebu energie. Ak patril spotrebič do energetickej triedy A, stále ostáva rovnako efektívny a úsporný, bude mať však označenie B. Trieda A bude určená pre nové a ešte efektívnejšie spotrebiče, ktoré postupne uvedú výrobcovia na trh.“

Štítok bude aj naďalej uvádzať informácie o vlastnostiach ako je výkonnosť, spotreba vody, emisie hluku alebo skladovacia kapacita. Budú o nich informovať nové, pre spotrebiteľov zrozumiteľnejšie, piktogramy. Novým prvkom na štítku bude QR kód, ktorý umožní spotrebiteľom získať doplňujúce nekomerčné informácie o spotrebiči jednoduchým naskenovaním kódu smartfónom. Tak sa dostane rovno do EPRELu – európskej databázy výrobkov s energetickým označením, ktorú spravuje Európska komisia. Databáza obsahuje údaje o triede energetickej účinnosti výrobku aj technické informačné listy a spotrebiteľ v nej môže porovnávať vlastnosti výrobkov od rôznych výrobcov. Pred predajom na európskom trhu musia byť všetky výrobky zaregistrované v databáze EPREL, aby sa do domácností dostávali iba certifikované spotrebiče.

Nové označovanie výrobkov má potenciál podporiť energetické úspory v domácnostiach. Tento názor vychádza z faktu, že odkedy sa zaviedlo označovanie domácich spotrebičov štítkami, výrobcovia sa snažia prichádzať s čoraz efektívnejšími a úspornejšími výrobkami. Dnes chladnička spotrebuje len štvrtinu elektrickej energie v porovnaní s modelom, ktorý sa vyrábal pred 20 rokmi. Umývačka riadu spotrebuje asi o tretinu menej energie ako ručné umývanie. Dá sa predpokladať, že nepotrvá dlho, a na trh budú umiestnené nové výrobky, ktoré budú mať na nových štítkoch energetickú triedu A. „Je to veľmi pravdepodobné, výrobcovia domácich spotrebičov v Európe každoročne investujú 1,4 miliardy eur do výskumu a vývoja v záujme udržateľnosti, ako aj do vývoja energeticky účinných výrobkov založených na efektívnom využívaní zdrojov,“ dopĺňa R. Kukla.

Sú to dobré správy pre spotrebiteľov, hoci zorientovať sa v širokej ponuke je náročné už dnes. Nuž, predpokladajme, že predajcovia budú zákazníkom ochotne a odborne radiť.

Kedy sa budú meniť energetické štítky?
Spotrebiče s novým označením od marca 2021: umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky, mrazničky, chladničky s mrazničkou, chladničky na víno
Spotrebiče s novým označením od roku 2025: rúry na pečenie, klimatizácie, bubnové sušičky, profesionálne chladiace zariadenia
Spotrebiče s novým označením od roku 2030: ohrievače vody, vykurovacie zariadenia, digestory

Foto: iStock

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *