Záhrada s dominantným vysokým brestom v tesnej blízkosti rodinného domu vytvára rozšírený obytný priestor s možnosťou aktívneho vyžitia terasy, strešnej záhrady aj trávnika. Prevažuje tu výsadba stepných a lesných druhov v nadväznosti na okolitú prírodu.

Architekt David Horák, jeden z autorov koncepcie záhrady, na úvod vysvetľuje: „Architektúra domu s terasou priamo nabádala, aby sa ešte viac otvoril nádhernej okolitej prírode a ponúkol majiteľom čo najviac možností aktívneho i pasívneho vyžitia.“

Z pôvodnej štúdie zatiaľ nevyťažili všetky nápady. Rozšírený priestor počíta s priestrannou terasou, bazénom, pobytovým trávnikom a kvetnatou lúkou, s miestom pre bylinky a zeleninu. Súčasťou veľkorysého priestoru by mal byť aj samostatný altánok so zelenou strechou. „Všetky záhrady potrebujú čas, najprv sa musia plne zapojiť všetky spoločenstvá, najmä tie v blízkosti rodinného domu,“ dodáva záhradný projektant.

Ráčte vstúpiť

Z projektu možno vyčítať, že všetko sa premyslelo a do detailu aj prediskutovalo tak po stránke architektonickej, ako aj po stránke využitia flóry. Priestor s terasou prirodzene nadväzuje na centrálny pobytový trávnik, ďalej pokračuje kvetnatá lúka, ktorá prechádza do ovocného sadu až k okraju lesa. Zastaviť môžete pred úžitkovou záhradou s posedením pri ohni v tieni vysokého brestu.

Na vstup do domu prepojený s terasou nadväzuje výsadba divokých trvalkových zmesí, ktoré ďalej smerom k príjazdovej ceste voľne prechádzajú do kvetnatej lúky. Zo zadnej strany domu vedie do záhrady ďalší prístup priamo do lesného spoločenstva, kde k existujúcim smrekom (Picea excelsior) a vysokému brestu vysadili ďalšie bresty (Ulmus minor). Podsadbu tvoria zmesi tieňomilných trvaliek lesného charakteru.

Prístupová cesta do záhrady smeruje až k vydláždenej ploche pri studni, kde sa stretáva s prístupovou cestou z hornej terasy. Tu sa dá posadiť, oddýchnuť si a rozhliadnuť sa po okolitej kráse.

Ďalšie návšteva zaujímavé záhrady: Prírodný priestor pre celú rodinu

Prírodný charakter záhrady

Podstatnou súčasťou celého projektu sú strešné záhrady. Už zrealizovaná sa nachádza v blízkosti rodinného domu na garáži, strešná záhrada na altánku na realizáciu ešte len čaká. „Pred realizáciou každej strešnej záhrady treba dbať na odporúčanie statika. Konštrukcia musí byť odborne posúdená.

Strešnú záhradu pri dome sme už dokončili, vysadená je zmesou tráv tak, aby efekt výsadby pôsobil celú vegetačnú sezónu. S altánkom však treba chvíľu počkať,“ vysvetľuje David Horák a vedie nás cestou nášľapnými kameňmi smerom k chátrajúcej stavbe. „Stavba sa musí najprv rekonštruovať, na zachovalé múry nadviaže pergola a hore bude zelená strecha. Vďaka kamenným múrom a zelenej streche bude vnútri v letných mesiacoch príjemná mikroklíma,“ dodáva architekt.

Súčasťou záhrady sú suché múriky vnútri aj na hranici pozemku, ktoré vymedzujú súkromné a verejné priestory. Pri hornej hrane terénneho zlomu vybudovali posedenie pri ohnisku s dosahom na zvýšené bylinkové záhony a ďalej na ovocný sad vo svahu. Pobytový priestor ponúka možnosť zavesenia hojdacích sietí a ďalších herných prvkov, ktoré sa môžu nachádzať aj v centrálnej časti záhrady s pobytovým trávnikom. Plocha sa zrovnala a prispôsobila na hry s loptou. Rovina je aj pri ohnisku, ktoré je oddelené kamenným suchým múrikom, doplneným skalničkami a papradím.

Projekt a realizácia:
Kolektív LandART ateliér
Ing. David Horák, Mgr. Miloš Milfait a Ing. Alena Fedurcová
Kontakt: www.landart.cz, landart@landart.cz

Mohlo by vás zaujímať: Kvalitná zelenina z vlastnej záhradky

Foto: Vlastimil Růžička

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *