Pri súčasných problémoch so suchom je na mieste  zamyslieť sa nad zberom dažďovej vody. Veď využiť ju možno aj inak než odvádzať ju do kanalizácie. Napríklad ako výrazne lacnejšiu alternatívu na závlahu záhrady. Potrebovať budete retenčnú nádrž, v ktorej budete vodu zachytávať, aby vás nezaskočili ani obdobia sucha. Dôležitý je tiež výber čerpadla. Na zaobstaranie oboch môžete využiť aj štátne dotácie.

Ako na zadržiavanie dažďovej vody?

Cena vody z roka na rok rastie, no jej spotreba je obrovská. Každý z nás využije zhruba 100 litrov vody denne, len splachovaním „odíde“ približne 24 litrov denne. Oveľa náročnejšie je to s polievaním záhrad a trávnikov. Napríklad na závlahu trávnika s veľkosťou 200 m2 môže „padnúť“ až 850 litrov za deň. Ak teda máte možnosť spotrebu kohútikovej vody znížiť využívaním dažďovej, dáva to zmysel z pohľadu financií aj ekológie.

Na zadržanie dažďovej vody slúžia už spomínané retenčné nádrže. Väčšinou sú vyrobené z plastu, využiť možno aj nepoužívanú žumpu alebo IBC kontajnery. Navyše, nádoba nemusí byť umiestnená pod zemou, aj keď to je, samozrejme, najvhodnejšie riešenie.

„Pri voľbe veľkosti retenčnej nádrže musíme vychádzať z veľkosti plochy strechy, z ktorej budeme vodu zberať. Priemerné množstvo výdatných zrážok sa pohybuje okolo 30 litrov na 1m2, ale treba vždy vychádzať zo zrážkových hodnôt v lokalite, kde nádrž inštalujeme. Pokiaľ máme plochu strechy napríklad 200 m2, volíme retenčnú nádrž s veľkosťou zhruba 5 m3. Nesmieme tiež zabudnúť, že pri prívalových dažďoch môže spadnúť aj dvakrát viac vody a je potrebné zamedziť prepadu z retenčnej nádrže,“ radí Martin Křapa, obchodný riaditeľ spoločnosti Pumpa, ktorá sa predajom, servisom a montážou vodných čerpadiel aj nádrží zaoberá viac ako 30 rokov.

Všestranné využitie dažďovej vody

Na čo zachytenú dažďovú vodu použiť? Napríklad na závlahu záhrady, či už ručným postrekom alebo závlahovým systémom. Pokiaľ sa rozhodnete pre profesionálny systém, nezabudnite tiež zaistiť dodávku vody do nádrže v prípade nedostatku zrážok. Je možné použiť napríklad vodu zo studne alebo vrtu a počas obdobia sucha nádrž dopúšťať.

Ďalšou možnosťou je dopúšťanie z verejného vodovodu, kedy  môžete požiadať správcu vodovodu o podružné meranie a vyhnúť sa tak platbe za stočné. Toto je ideálne pri menších plochách, kde sa investícia do novo vybudovaného podzemného zdroja neoplatí. Pri väčších plochách nad 300 m2 je lepšie vybudovať nový zdroj podzemnej vody, ktorý je možné využiť aj na bežnú spotrebu.

„Ďalším variantom je využiť zachytenú vodu na splachovanie WC. V tomto prípade je nutné si uvedomiť, že takto použitá voda sa stáva vodou odpadovou a bude potrebná zmluva s prevádzkovateľom kanalizácie, pokiaľ ňou vodu odvádzate,“ hovorí Křapa.

Čo musí systém na dažďovú vodu spĺňať?

Všeobecne je základom celého systému nádrž a vhodné čerpadlo alebo čerpací systém. „Vzhľadom na to, že retenčná nádrž sa najčastejšie využíva na závlahu záhrady, je najvhodnejšie zvoliť automatické ponorné čerpadlo. Pokiaľ ale retenčnú nádrž budete využívať na iné účely, rozhodne odporúčam nepodceniť čistenie. Na účely splachovania postačujú filtre hrubých nečistôt a v prípade, že sa budete chcieť dažďovou vodou aj sprchovať, je nutné zvoliť filtračné systémy pre šedú vodu,“ uvádza Martin Křapa a dopĺňa: „Určite tiež odporúčam investovať do zostavy na dopúšťanie, ktorá zaistí, že v nádrži bude dostatok vody aj v období sucha. Zostavu je možné jednoducho zapojiť do zásuvky 230 V, obsahuje aj plavák so závažím, elektromagnetický ventil a desaťmetrový kábel.“

Automatické ponorné čerpadlo Leo LKS

Príspevok od štátu

Podľa odborníkov boli letné suchá, ktoré v posledných rokoch postihli strednú Európu, závažnejšie, než ktorékoľvek iné suché obdobia za uplynulých viac ako 2100 rokov. Zadržiavanie a využívanie dažďovej vody sa tak stáva jednou z priorít a aj štát plánuje využívanie dažďovej vody podporovať. Napríklad prostredníctvom dotačného programu zameraného na „zelenú obnovu“ rodinných domov. Zo zverejnených podmienok zatiaľ vyplýva, že jedným z oprávnených výdavkov v rámci zelenej obnovy domov má byť aj budovanie akumulačných nádrží na zadržiavanie dažďovej vody, vrátane zaobstarania čerpadla.

Vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok MŽP SR avizuje na tretí štvrťrok, dotácie na projekty obnovy rodinných domov  by mali byť poskytované až do výšky 19 000 eur.

Viac informácií o programe obnovy domov nájdete na www.obnovdom.sk

Komerčná prezentácia

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *