Predajcovia tepelných čerpadiel sa často chvália, že tepelné čerpadlá sú absolútne bezúdržbové. To však nie je celkom pravda. Aby čerpadlo pracovalo tak, ako má, vyžaduje drobnú, ale pravidelnú starostlivosť.

Odpoveď na otázku, či tepelné čerpadlá vyžadujú údržbu, sa ozrejmí, ak si uvedomíte, ako tieto zložité zariadenia vlastne pracujú. Každé tepelné čerpadlo sa skladá z troch hlavných častí – z výparníka, kondenzátora a kompresora. Výparník odoberá teplo zdroju tepla (vzduchu, vode, krajine) a kondenzátor teplo dodáva do objektu najčastejšie vo forme vody alebo teplého vzduchu. Transport energie zabezpečuje kompresor. Čím je rozdiel teplôt zdroja a kondenzátora menší, tým sa kompresor menej zaťažuje a tepelné čerpadlo pracuje efektívnejšie.

Čistenie sa oplatí

Prvý rok po inštalácii tepelné čerpadlá spravidla pracujú efektívne. Na bezproblémový chod však treba čistý vzduchový výmenník, aby vzduch mohol voľne prúdiť a odovzdávať teplo. Výmenníky sa často zanášajú drobnými nečistotami, ktoré bránia voľnému prechodu vzduchu a znižujú jeho objem. Následne sa znižuje aj stredná teplota výparníka, kompresor tepelného čerpadla sa viac zaťažuje a celková prevádzka zariadenia je menej efektívna a výrazne drahšia. Nedostatočný prietok vzduchu navyše môže spôsobiť vyššiu hlučnosť tepelného čerpadla. Zdrojom problémov bývajú aj zvieracie chlpy a drobné čiastočky listov poletujúce zo záhrady.

Usadzovanie nečistôt sa môže prejaviť nielen zvýšenou spotrebou elektrickej energie, a tým zvýšenou prevádzkovou cenou, ale samozrejme aj kratšou životnosťou tepelného čerpadla. Preto sa odporúča pravidelná kontrola a čistenie výmenníka aspoň raz ročne.

Kompaktné tepelné čerpadlo Logatherm systém vzduch/voda je navrhnuté pre vonkajšiu inštaláciu a skladá sa z dvoch modulov (BUDERUS)

Výkon a opotrebenie

Kompresor zaťažujú aj vysoké nároky na strane odberu tepla. Na celkovú ročnú ekonomiku prevádzky má pomerne veľký vplyv stredná teplota radiátorov (rozdiel medzi teplotou vody do radiátora vstupujúcej a teplotou vody z radiátorov vystupujúcej). Čím je stredná teplota nižšia, tým je celý proces účinnejší a kompresor sa menej opotrebováva. Stredná teplota radiátorov je úmerná prietoku vody vykurovacou sústavou. Čím je prietok vody vyšší, tým nižší je teplotný rozdiel na radiátoroch a tie majú vďaka tomu vyšší výkon.

Čisté sitká podmienkou

Problémy spôsobujú aj nečistoty vo vode vo vykurovacej sústave, ktoré sa usadzujú na rôznych sitkách. Tým sa zvyšuje tlaková strata v potrubí, klesá prietok vody v sústave, zvyšuje sa teplotný rozdiel medzi vstupnou a výstupnou vodou do radiátorov. Tým sa opäť zvyšuje záťaž kompresora a prevádzkové náklady. Dlhá životnosť tepelných čerpadiel a nízke prevádzkové náklady vyžadujú minimálne raz ročne skontrolovať stav sitiek v systéme na strane vykurovacej, prípadne i zdrojovej vody.

Kontrola lamiel

Na začiatku vykurovacej sezóny venujte zvýšenú pozornosť čistote lamiel výparníka. Po dlhšom čase státia a prevádzky môžu byť zanesené nečistotami, prachom, popadaným lístím a podobne. Na čistenie lamiel sa používajú špeciálne kefy. Chce to však opatrnosť a jemné zaobchádzanie, pretože lamely sú z tenkého hliníkového plechu a ľahko sa deformujú.

Čistenie doskových výmenníkov

Ploché doskové výmenníky používané pri tepelných čerpadlách bývajú nerozoberateľné, takže sa do nich nedostanete. Vo vykurovacej sústave s tvrdou vodou alebo v systéme s oceľovými rúrkami a otvorenou expanznou nádržou môžu byť výmenníky z vnútornej strany obalené vrstvou usadenín. Na ich čistenie sa používajú špeciálne postupy a chemikálie odporúčané výrobcami. Čistenie rozhodne nechajte na odborníkov (vhodnú chemickú zmes uvádza väčšinou výrobca alebo predajca čerpadla).

<strong>Povinnosť majiteľov čerpadla</strong>
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) je prevádzkovateľ tepelného čerpadla povinný zabezpečiť pravidelné kontroly tesnosti chladiaceho okruhu tepelného čerpadla. Kontrolovať sa musia tepelné čerpadlá obsahujúce viac ako 3 kg chladiva. Výnimkou sú tepelné čerpadlá s hermeticky uzavretým okruhom (sú naplnené chladivom už výrobcom), ktoré majú na štítku označenie „hermetically sealed system“. Tieto tepelné čerpadlá majú hranicu povinných prehliadok posunutú na 6 kg chladiva. Od 1. januára 2017 platí nové nariadenie, ktoré tieto pravidlá ešte sprísňuje. Limity pre vykonávanie prehliadok sú závislé od typu použitého chladiva.

Pri kontrole tepelného čerpadla sa zamerajte na:

 • displej – overte poruchové kontrolky
 • tlak vo vykurovacom systéme
 • odvzdušnenie vykurovacieho systému
 • prípadný únik vykurovacej vody (kontrolujte, či nikde okolo čerpadlá nie sú hrdzavé škvrny či kaluže)
Dobrá rada:
Raz ročne si dohodnite preventívnu servisnú prehliadku u autorizovaného predajcu čerpadla. Ak sa domnievate, že prehliadka raz za rok je príliš častá, pozvite servis najneskôr raz za tri roky. Nezabudnite, že včasné odhalenie prípadného problému vám môže ušetriť neskoršie náklady na výmenu dielov a zníži aj spotrebu elektriny. Aby ste mali pravidelný prehľad o spotrebe energie a jej náraste, veďte si evidenciu. Zapisujte si ročnú spotrebu elektriny, prevádzkové hodiny a ostatné dáta poskytované regulátorom tepelného čerpadla. Prehľad ukážte pri servise. Niektoré chyby sa prejavujú pozvoľna a inak než pravidelným sledovaním spotreby energie sa odhaliť nedajú.

Súvisiace články

1 komentár

 1. Viktor Výbošťok

  Dobry deň prajem.
  Potreboval by som spraviť kontrolu TČ.
  Mohli by ste ma čim skôr infornovať.Ďakujem

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *