Hovorí sa, že všetky želania vám splní až tretí dom, ktorý postavíte. Kto však má silu na to, aby sa na prvom dome „vyučil“, na druhej stavbe zdokonalil a až pri poslednej kolaudácii si mohol spokojne povedať – to je ono!

Aby ste nechybovali už pri výbere stavebnej konštrukcie, odporúčame vyskúšať si na vlastnej koži, ako sa budete cítiť v dome z tehál, pórobetónu, betónu, masívneho dreva či sendvičových konštrukcií. Znie to ako utópia, ale nie je – vo výskumnom parku Viva spoločnosti Baumit v blízkosti Viedne nájdete na pohľad rovnaké „škatuľky“ zo všetkých týchto materiálov na jednom mieste. Sú pretkané 33 snímačmi, prístroje (a neskôr výskumníci) neustále sledujú 10 parametrov, od vývoja teploty v závislosti od vonkajšej teploty a vykurovania cez vlhkosť a čistotu vzduchu až po pachové vnemy. Aj laik bez prístrojov okamžite po vstúpení do každej z nich spozná rozdiel a je schopný definovať, kde sa cíti najpríjemnejšie. Výsledky nameraných hodnôt vyjadrené známkou nájdete tu.

Stručne zhrnuté: z nameraných dát a individuálnych pocitov najlepšie vychádzajú zateplené masívne stavebné materiály: tehla a betón. Domček z pórobetónu do tejto štúdie ešte len vstupuje. Ďalej sa o jednotlivých stavebných konštrukciách a technológiách dočítate viac…

Paleta murovaných technológií

K najtradičnejším stavivám rozhodne patria pálené keramické bloky, tak s dodatočným vonkajším zateplením, ako aj integrovanou tepelnou izoláciou. Izoláciou vyplnené tehly spoľahlivo zastanú náročnú dvojrolu (stavivo + izolácia). Vlastnosti vstupných materiálov sa vzájomne dopĺňajú a podporujú. Je rozhodne na mieste pripomenúť klady samotného stavebného bloku (hrúbka steny aj hrúbka a usporiadanie vnútorných rebier), ktoré zaručujú bezpečný prenos zaťaženia.

Pevné a pritom subtílne konštrukcie sa stavajú napríklad z tehlových blokov Heluz, Leier, Porotherm. Opomenúť nemožno ani pórobetónové stavebné prvky Ytong s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, z ktorých možno stavať domy vo veľmi úspornom aj pasívnom štandarde bez dodatočného zateplenia.

Nízkoenergetický rodinný dom postavený z komplexného stavebného systému HELUZ (pod omietkou aj dreveným obkladom sa skrýva jednovrstvové murivo z blokov Heluz Family 50 brúsená)

Prečo jednovrstvové konštrukcie?

Prioritou skladby murovaných konštrukcií je vytvorenie dostatočne pevnej a stabilnej nosnej obálky budovy pokiaľ možno v jednej stavebnej operácii. Všetky konštrukcie však musia zabezpečiť aj tepelnú izoláciu, ochranu pred vlhkosťou, hlukom a plameňmi. Dôležitú úlohu v úsporách energie hrá tepelnoakumulačná schopnosť tehlového muriva. Maximálny koeficient prestupu tepla obvodovou stenou pri rodinnom dome činí: U = 0,30 W/m²K, pre nízkoenergetické domy sa odporúča U = 0,25 W/m²K, pre pasívne domy U = 0,18 až 0,12 W/m²K.

Dutinové tvárnice (dierované tehly) sa navrhujú tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prestupe tepla. Samotný tehliarsky črep obsahuje množstvo jemných pórov (vznikajú v procese vypaľovania po vyhorení odľahčujúcich prísad), ktoré bránia prenosu tepla. Vzniku tepelných mostov zabraňuje aj systém tesných zvislých spojov pero/drážka.

Trendy zdravého bývania
Výrobky z prírodných surovín sa vysoko hodnotia z ekologického a zdravotného hľadiska. To posúva pálenú keramiku (i pórobetón) do kategórie surovín priaznivo pôsobiacich na tvorbu zdravého životného prostredia. Konštrukčný systém ovplyvňuje aj tepelno-vlhkostnú mikroklímu, ktorú každý človek vníma veľmi rýchlo a intenzívne (teplo/chlad, vlhký vzduch/suchý vzduch), ale aj ostatné druhy mikroklímy (napríklad toxické), ktorých negatívne účinky na ľudský organizmus sa prejavujú dlhodobo a takmer nepozorovane. Optimálna relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu je 50 % ± 10 %. Samotný tehlový črep sa vyznačuje nízkou prirodzenou vlhkosťou, sorpčná vlhkosť črepu je pri 23 °C a 80% relatívnej vlhkosti vzduchu okolo 0,5 % hmotnosti. To znamená, že aj pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu si črep zachováva svoje tepelno-technické vlastnosti.

Prečo brúsené povrchy?

Od klasických tehlových blokov sa brúsené líšia predovšetkým vysokou presnosťou vodorovnej ložnej plochy. To umožňuje presné murovanie na tenkú škáru, čo výrazne prispieva k znižovaniu tepelných únikov v škárach. Výška maltového lôžka sa znížila z obvyklých 12 mm na 1 mm. K ďalším výhodám patrí úspora materiálu malty až o 80 % a zjednodušenie a zrýchlenie práce – tenkovrstvová malta sa nanáša pomocou maltovacieho vozíka. Do stavby sa dostáva minimum vody, tým sa skracujú technologické pauzy, tenkovrstvová malta veľmi rýchlo tvrdne a konštrukciu tak možno plne zaťažiť do 48 hodín po murovaní. Muruje sa na špeciálnu tenkovrstvovú maltu alebo murovacie peny.

Sofistikovanejší spôsob murovania vyžaduje väčšiu presnosť. Predovšetkým treba dbať na perfektné založenie stavby (podľa stavbárov sa každá odchýlka tam „dole“ prejaví v jej násobku tam „hore“). Minimálne škáry okrem zníženia tepelných strát zjednodušujú aj nanášanie fasádnych a interiérových omietok a minimalizujú vznik prípadných prasklín.

Medzi výhody keramických blokov patrí rýchlosť murovania. Jednovrstvové tehlové murivo predstavuje ekologicky čisté riešenie obvodových aj vnútorných stien rodinných domov

Špeciálne kusové stavivá

Okrem základnej bohatej ponuky keramických či betónových murovacích prvkov nájdete na trhu ďalšie systémy, vhodné pre špeciálne podmienky či požiadavky. Ide najmä o požiadavky na vyššiu pevnosť, menšiu hmotnosť konštrukcie, menšiu hrúbku obvodových stien, zvukovoizolačné vlastnosti, rýchlu výstavbu a podobne. Spomeňme napríklad tvárnice Liapor, systémy KMB Sendwix alebo Thermoblock. Vďaka vysokej objemovej hmotnosti tieto prvky dosahujú veľkú pevnosť v tlaku a vynikajúce tepelnoakumulačné a akustické vlastnosti aj pri menších hrúbkach nosných stien.

Vápennopieskové prvky sú základ viacvrstvového murovacieho systému KM Beta (+ zateplenie + povrchové úpravy). Voliteľná hrúbka zateplenia určuje tepelno-technické vlastnosti muriva, a teda aj celkový tepelný odpor stien (hodnota U sa pohybuje podľa vyhotovenia od 0,35 do 0,14 W/m²K).

Ucelený systém viacvrstvových konštrukcií KMB Sendwix pozostáva z troch základných variantov obvodových konštrukcií, ktoré sa navzájom líšia skladbou zatepľovacej a obkladovej vrstvy, prípadne aj výsledným vzhľadom fasády. Prednosti sendvičového riešenia spočívajú v jeho dokonalých tepelno-technických, akustických a statických parametroch, ktorých úroveň si môže projektant voliť podľa konkrétnych požiadaviek.

Betón v izolovanom obale, to sú stenové dielce Super IZO a IZO plus. Liaporbetónové sendvičové tvárnice sú určené na jednovrstvové obvodové nosné i výplňové murivo. Základný materiál na výrobu dielcov je medzerovitý  liaporbetón, ku ktorému sa pridáva vložka z tvrdeného samozhášavého polystyrénu (styroporu). Spojením uvedených „ingrediencií“ vznikol ľahký sendvičový blok, určený na jednovrstvové obvodové nosné i výplňové murivo s hrúbkou 300 mm.

Prednosti bieleho muriva
Názor odborníka: Ing. Daniel Kozel, spoločnosť DK1

Po viac ako 20 rokoch stavania z pórobetónu je pre nás Ytong stále rovnako príťažlivý  prednosťami, výhodami a vlastnosťami. Materiál sa hodí na všetky bežné stavebné konštrukcie – murivo, stropy, strechy i schodisko. Umožňuje využívať jednoduché, overené a spoľahlivé riešenia, ponúka istotu predvídateľných nákladov, kompletný systém so zárukami, servisom. Stavebník získa murovanú stavbu moderných parametrov. Pórobetón je rýdzo prírodný materiál, stavebné prvky disponujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, v dome je príjemná zdravá klíma a dobrá akumulácia. Výhodou je aj minimalizácia mokrého stavebného procesu, čo urýchľuje výstavbu, ľahká opracovateľnosť s minimálnym odpadom a jednoduché riešenie najrôznejších detailov.

Zmontované z panelov a dielcov

Rodinný dom sa nemusí budovať len z tehál. Existujú aj rýchlejšie cesty, ktoré reprezentujú sendvičové konštrukcie z masívneho dreva, z drevnej hmoty, ale aj z betónu. Sem možno zaradiť aj skeletové stavby s výplňovým murivom.

Betón odjakživa predstavoval veľmi inšpiratívnu hmotu. Je schopný zabezpečiť tak nevyhnutnú pevnosť a dlhú životnosť, ako aj ďalšie požiadavky. Výborne akumuluje teplo a so zodpovedajúcou tepelnou izoláciou  dosahuje mimoriadne parametre prestupu tepla. Železobetónové monolitické dielce garantujú nosnosť, protipožiarnu odolnosť a zvukovú izoláciu, zatiaľ čo tepelno-technickú funkciu plní doplnková vrstva zatepľovacieho systému. Vzhľadom na difúzne vlastnosti nemá betón ani po zateplení problém s hromadením vlhkosti v murive.

Pri drevostavbách nejde vo väčšine prípadov o stavbu z masívneho dreva, ale o rýchlu a čistú montáž prefabrikovaných sendvičových dielcov rôzneho zloženia

Na báze dreva

Trendom sú aj ľahké sendvičové panelové konštrukcie, ktoré sa zhotovujú na továrenskej linke a montujú na stavenisku ako stavebnica. Prefabrikáty sa od seba líšia technológiou výroby, použitými materiálmi a skladbou konštrukcie. Existuje viac ako dvadsiatka základných konštrukčných systémov, trh ponúka pestré spektrum variantov aj riešení. Každý systém predstavuje súbor konštrukčných detailov, v podstate ide o technické know-how každého výrobcu.

Technológia strateného debnenia

Najznámejší reprezentant tejto technológie je systém Velox. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, stabilitou, odolnosťou a dlhou životnosťou. Základnými prvkami tohto univerzálneho systému je štiepko-cementová doska, stabilizovaná proti vlhkosti, betónová zálievka a izolácia z fasádneho polystyrénu. Vysoká tepelnoakumulačná schopnosť a tepelná zotrvačnosť obvodových i vnútorných stien ho predurčujú na výstavbu energeticky úsporných, nízkoenergetických i pasívnych domov.

Stavebné reminiscencie alebo hudba budúcnosti?

V súčasnosti sa opäť objavujú domy, stavané výhradne s využitím prírodných materiálov, druhotných surovín a recyklovaných odpadov. Ide o drevo a drevnú hmotu, stromovú kôru, slamu, konope, trstinu či ovčie rúno. Ďalšiu kategóriu tvoria prírodné íly (napríklad bentonit) a zeminy s niektorými špecifickým vlastnosťami. Známe sú stavby z nepálenej hliny a niektoré konštrukčné prvky sa vyrábajú aj priemyselne.

Dom jedným ťahom – prírodný materiál Liapor (veľkoplošné dielce z liaporbetónu) s premysleným stavebnicovým systémom
Koľko to bude stáť?
Štatistiky uvádzajú, že spodná cenová hranica, za ktorú možno menší rodinný dom postaviť, sa pohybuje niekde na hranici 135 tisíc eur (cenou stavby však znateľne hýbe lokalita – cena za siete, za prácu). Dostať sa pod túto hranicu je podľa odborníkov nereálne. Je však len na vás, či sa uspokojíte s nižším štandardom (asi 850 €/m²), bežným štandardom (okolo 1 350 €/m²) alebo inklinujete skôr k nadštandardu (1 700 až 2 000 €/m²). Reč je o plošnej výmere, pričom vlny cenovej hladiny môže rozhojdať konštrukčný systém, technické vybavenie, interiér domu a ďalšie aspekty.

Foto: archív

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *