Vegetačné strechy sa „nosia“. Vracajú sa do miest a začínajú kraľovať aj vidieckym stavbám. Dokladajú to zábery našej i zahraničnej krajiny, ale aj najrôznejšie súťaže.

Pohľad je to krásny, realizácia takej strechy a strešnej záhrady však vôbec nie je jednoduchá. Aby skutočne spĺňala všetky nároky, mali by ju navrhovať a realizovať odborníci, a to dokonca z viacerých oblastí. Správne zvolená vegetácia pre konkrétnu stavbu v jej prostredí je základ úspechu a vegetačné súvrstvie tak môže zdarne prispievať k tepelnej stabilite budovy a chrániť nosné konštrukcie.

Skladby vegetačných striech sa delia v základnom rade na extenzívne a intenzívne, pričom jednoduchšia extenzívna je strecha pohľadová (nie je pochôdzna) a zložitejšia intenzívna zelená strecha býva spravidla strešnou záhradou, ktorá je funkčne využívaná, treba sa teda o ňu viac starať a umelo ju zavlažovať.

Výber vhodného riešenia

Než sa pustíte do výberu vegetačného strešného systému a konkrétnych rastlín, musíte zvážiť spoločne so statikom, čo je pri danej streche možné a čo nie. Najdôležitejším faktorom bude sklon strechy, únosnosť konštrukcie a zabezpečenie následnej údržby. Za ideálny sklon pre vegetačné strechy označujú projektanti rozmedzie 2 až 5 % (plochá strecha) a odporúčajú navrhovať ich skôr pre novostavby, kde sa už dopredu počíta so zvýšeným zaťažením, ktoré do konštrukcie prináša pomerne ťažká vegetačná vrstva.

Tiež čítajte: Sedmoro pravidiel pre správnu dispozíciu

V prípade rekonštrukcie je situácia oveľa zložitejšia. Statik veľmi často nedovolí ozeleniť strechu vôbec alebo navrhne špeciálne pripravené vegetačné panely. Také bezúdržbové strechy sa skladajú z nenáročných rastlín, skalničiek, skalníc a sukulentov. Ak zvolíte náročnejšiu intenzívnu zelenú strechu, treba počítať rovnako s automatickým závlahovým systémom a dávkovaním živín pre širší výber rastlín. S údržbou často súvisia aj vodovodné prípojky, technické zóny či zábradlie na okraji strechy.

Mokraď, zelená strecha s koreňovou čistiarňou
Rodinný dom vnútri bloku (Ing. Michal Sperling) s kombináciou intenzívnej a extenzívnej zelenej strechy, ktorá zároveň funguje ako koreňová čistiareň odpadových vôd. Projekt získal čestné uznanie za inovatívne riešenie v súťaži Zelené strechy 2017.

Prínos pre kvalitnú klímu

Organizátori súťaže Zelená strecha roka označujú za jeden z najdôležitejších prínosov klimatizačný efekt projektov. „Teplota povrchu strechy pod vegetačným krytom ani v letných mesiacoch nepresiahne zvyčajne 25 °C. Vlhké vegetačné súvrstvie udržuje v interiéri chládok aj v letných tropických dňoch. V suchom stave zase súvrstvie strechu tepelne izoluje a celoročne v budovách zaisťuje príjemnú klímu,“ vysvetľuje pani Dostálová, predsedníčka sekcie Zelené strechy Zväzu pre zakladanie a údržbu zelene, a zmieňuje výsledky výskumu, ktorý hovorí o 15% medziročnom náraste plochy zelených striech.

“Možno to pripísať narastajúcim vlnám horúčav a hľadaniu vhodných riešení hospodárenia s vodou, akumulácii dažďovej vody a problematike zadržiavania vody v krajine všeobecne,“ dodáva.

Foto: SZÚZ, Schutterstock

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *