Na počiatku vzniku nového materiálu stála inovácia – švédsky architekt Axel Erikson vyvinul takmer pred sto rokmi pórobetón. Výroba sa celosvetovo presadila a k prvotnej značke Ytong pribudlo zateplenie Multipor a vápenno-pieskové prvky Silka podobného zloženia. Výroba všetkých produktov vychádza len z niekoľkých základných prírodných surovín – piesok, cement, vápno a voda, ktoré sa vďaka pokročilej technológii dokážu zmeniť na moderný, spoľahlivý, zdravý a vysoko trvanlivý stavebný materiál na akýkoľvek typ stavby.

Inovácia vychádza najmä z know-how a vývoj prebieha smerom k zdokonaleniu technológií, výroby a znalostí o materiáli. Dôležitú úlohu tu zohráva ľudský faktor – zdieľanie skúseností medzi odborníkmi z viacerých európskych krajín a zázemie laboratórií, ktoré sa podieľa na zvyšovaní kvality.

Výsledkom ich práce je napríklad „vlajková loď“ Lambda YQ, tepelnoizolačná tvárnica, ktorá s niekoľkoročným predstihom bola vyvinutá tak, aby plnila tie najprísnejšie tepelno-technické normy. Teraz je už na našom trhu plne etablovaná a patrí k najžiadanejším produktom na jednovrstvové murovanie bez zatepľovania.

Zodpovednosť za životné prostredie

Oblasť stavebných materiálov má veľký potenciál pri zlepšovaní klímy a ochrane životného prostredia. Desiatky rokov sa oddelenie inovácií v spoločnosti Xella, ktorá Ytong a príbuzné značky vyrába, venovalo zvýšeniu tepelnoizolačných vlastností produktov. To prispelo k zachovaniu prírodných zdrojov a k zníženiu energie a emisií.

Suroviny používané na výrobu sú súčasť zemskej kôry a sú prakticky nevyčerpateľné. Ťažia sa šetrne a príroda sa nepoškodzuje. Časť surovín pochádza z okolia výrobní a ďalšie sú zo vzdialenosti maximálne 200 km. Produkty sa vyrábajú v uzavretom cykle, ktorý vyžaduje menej energie ako porovnateľné stavebné materiály. Zodpovedný prístup k životnému prostrediu sa posudzuje aj u jednotlivých dodávateľov

Kvalita surovín? Prvotriednosť a lokálny pôvod

Kvalita a prvotriednosť produktov Xella súvisí s technológiou a surovinami najvyššej akosti. Základom pre kvalitnú výrobu je starostlivo definovaná surovina, preto sú vybraní iba dodávatelia, pri ktorých je táto kvalita dlhodobý štandard. Dôraz sa kladie aj na lokálny pôvod – doprava netvorí nadbytočnú ekologickú záťaž. Xella ako výrobca presne stanovuje kritériá, ktoré má dodávateľ spĺňať – napríklad na výrobu Ytongu bol vyvinutý dodávateľom špeciálny typ extrémne jemne namletého portlandského cementu, ktorý vyniká najvyššou pevnosťou a najrýchlejšie tuhne. Piesok je dôsledne praný a zbavený všetkých ílov.

Kontrola kvality? Nemecká presnosť a nadštandardné previerky

Kontrolu kvality určuje samozrejme technická norma, ktorá stanovuje povinné kritériá. Ďalšou zárukou je ISO, ktoré Xella pravidelne obnovuje. Dôležitú úlohu v prémiovej kvalite má aj rad interných skúšok, ktoré sú nariadené v rámci celého koncernu a sú v mnohých kritériách náročnejšie než platné normy.

Koncern Xella disponuje akreditovanými laboratóriami v Brucku, kde prebieha pravidelná kontrola a meranie s cieľom zaručiť dlhodobo stále vlastnosti. Pravidelne sa meria aj skutočná radiácia výrobkov, ktorá je trvale výrazne nižšia než v prípade ostatných stavebných materiálov. Dvakrát ročne sa v nemeckých laboratóriách kontrolujú skutočné tepelnoizolačné vlastnosti produktov. Zákazník tak má istotu, že ktorýkoľvek z nich zodpovedá deklarovaným hodnotám a výrobca garantuje skutočné čísla.

Viac na www.ytong.sk

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *