Kvalita okna sa okrem iného pozná podľa jeho izolačných vlastností. Nekvalitné, so zlými izolačnými vlastnosťami alebo tesnením sa skôr či neskôr negatívne prejavia na komforte domácnosti a výdavkoch za vykurovanie. Odborníci na okná a okenné profily nám prezradili sedem kľúčových kritérií, podľa ktorých možno vybrať okná, ktoré nesklamú.

1. Prestup tepla celým oknom

Kľúčovým faktorom pre tepelnoizolačné vlastnosti okna je hodnota súčiniteľa prestupu tepla oknom Uw (w = window). Popisuje stratu tepla oknom zvnútra smerom von, meria sa vo wattoch na štvorcový meter a kelvin [W/(m2K)].

„Všeobecne platí, že čím nižší je tento súčiniteľ prestupu tepla, tým väčší je izolačný účinok okna, a tým aj úspora energie,“ hovorí Milan Klepsa zo spoločnosti VEKA, ktorá patrí medzi popredných svetových výrobcov profilových systémov triedy A pre plastové okná a dvere. Pri porovnávaní ponuky okien teda stačí porovnať hodnotu Uw a zistiť, ktoré okno prepúšťa viac tepla. Ak máte staršie okná, prestup tepla a výdavky spojené s vykurovaním môžu byť výrazne vyššie v porovnaní s modernými oknami. „Kvalitné okná z profilov triedy A výrazne zlepšujú tepelnú izoláciu objektov a zaisťujú príjemnú vnútornú klímu pri nižšej spotrebe energie. Už zníženie hodnoty Uw o 0,1 W/(m2K) predstavuje zaujímavú ročnú úsporu nákladov na vykurovanie domu,“ dodáva odborník.

2. Stredové tesnenie

Často sa zabúda na fakt, že tepelnoizolačné aj iné schopnosti okna výrazne ovplyvňuje tesnenie. Odborníci odporúčajú pri výbere okna voliť výhradne produkty so stredovým tesnením. Ide o tretie okenné tesnenie, ktoré sa skrýva v priestore medzi krídlom a rámom okna a tento priestor rozdeľuje na chladnú a teplú časť. Načo slúži stredové tesnenie? „Predstavuje obrovskú výhodu pre okná, osadené v obývateľných miestnostiach rodinných domov. Stredové tesnenie zaisťuje oknám lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, lepšie tlmí hluk a lepšie utesní krídlo k rámu. Má zásadný vplyv na to, či sa nové okná budú alebo nebudú rosiť,“ vysvetľuje Ing. Jiří Strieborný, výkonný riaditeľ spoločnosti Oknotherm.

Špeciálne tvrdená povrchová úprava odolná proti poškriabaniu – VEKA SPECTRAL – dodáva oknu elegantný matný vzhľad (VEKA)

3. Prestup tepla cez rám

Teplo logicky uniká aj cez rám a tento prestup tepla určuje hodnota súčiniteľa Uf (f = frame). Samostatne táto hodnota nevypovedá o vlastnostiach celého okna, má však vplyv napríklad na kondenzáciu vodnej pary. „Všeobecne platí, že čím je nižšia hodnota prestupu tepla cez rám, tým vyššia je odolnosť voči kondenzácii vodnej pary na povrchu profilu,“ vysvetľuje Milan Klepsa.

4. Solárne zisky

Parameter „g“ je koeficient priepustnosti celkovej energie slnečného žiarenia udávaný v percentách. Skladá sa z priamej transmisie energie a sekundárneho výdaja tepla smerom dovnútra, ktorý vzniká dopadom slnečných lúčov na presklenú plochu okna. Čím vyššia je hodnota koeficientu g, tým väčší je pasívny solárny zisk energie, a teda do interiéru sa pôsobením slnečných lúčov dostáva viac tepla.

5. Parametre dištančného rámika medzi sklami

Hodnota ψ[W/mK] charakterizuje množstvo tepelnej energie, ktoré uniká na okrajoch zasklenia vplyvom rámika, ktorý oddeľuje jednotlivé tabule skla. Platí, že čím nižšia je táto hodnota, tým lepšie. Tento parameter má zásadný vplyv na teplotu povrchu skla v oblasti dištančného rámčeka. Ovplyvňuje, či na skle v oblasti rozhrania skla a zasklievacej lišty môže za určitých podmienok dochádzať k oroseniu, teda zrážaniu vodnej pary.

6. Odolnosť voči zatekaniu

Ďalší parameter, ktorý je pri výbere okna dôležité zohľadniť, je schopnosť okna odolať súčasnému pôsobeniu vetra a dažďa – odborne povedané „hnaného dažďa“. Táto schopnosť sa obvykle označuje triedou, napríklad 7B, 9A alebo písmenom E a číslom. Platí, že čím vyššie je číslo triedy, tým vyššia je odolnosť okna voči zatekaniu.

7. Schopnosť tlmiť hluk

Mieru izolácie okna proti hluku určuje index vzduchovej nepriezvučnosti – Rw [dB]. Platí, čím vyššia hodnota, tým viac okno proti hluku izoluje. Štandardná základná hodnota pre plastové okná je Rw = 32 [dB]. Nuž a v neposlednom rade zvoľte spoľahlivého dodávateľa a požadujte čo najpodrobnejšiu zmluvu. Pri výmene okien dohodnite aj odvoz a ekologickú likvidáciu pôvodných okien. Dodávatelia štandardne poskytujú minimálne 60-mesačnú záruku na výrobky i montáž. Odporúča sa dohliadnuť na montáž osobne a postup fotografovať pre prípadnú reklamáciu. Ak máte pochybnosti o deklarovaných parametroch, môžete si nechať zabudované okno zmerať skúšobným laboratóriom, reklamovať ho však možno len ak sú parametre okna uvedené v zmluve.

Kvalitné okná z profilov triedy A výrazne zlepšujú tepelnú izoláciu objektov a zaisťujú príjemnú klímu pri nižšej spotrebe energie (VEKA)

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *