Horúce letné dni sú tu a s nimi aj potreba zabezpečiť doma ideálnu teplotu, napríklad vhodnou klimatizáciou. Nemožno všeobecne povedať, ktorá je najlepšia. Vždy záleží na potrebách a preferenciách používateľov.

Najskôr si položte otázku, čo od klimatizácie očakávate. Ako často a kde ju budete používať. „Primárnym impulzom býva, samozrejme, v lete ochladiť obydlie, čo zvládnu už základné modely, ale súčasné riešenia, na ktoré pri výbere narazíte, dokážu aj kúriť, pretože v princípe ide o tepelné čerpadlá vzduch/ vzduch,“ hovorí Radek Vanduch zo spoločnosti Panasonic Heating & Cooling.

Mobilné riešenie

Najjednoduchší variant je klimatizácia mobilná, ktorú postavíte do miestnosti a zapnete do zásuvky. Primárne je určená pre tých, ktorí chcú lacný prístroj používať na rôznych miestach alebo v malom byte. Vzduch sa odvádza do exteriéru pomocou hadice vyvedenej z okna, prípadne do otvoduchou ru v stene alebo do špeciálneho nástavca, ktorým nahradíte jednu časť okna. Môžete sa stretnúť aj s využitím dvierok pre psa alebo prostým pootvorením dverí. Tieto jednotky sa uplatňujú najmä v sezónne využívaných stavbách, ako sú víkendové chaty a chalupy. Vzhľadom na ich spotrebu energie a vyššiu hlučnosť sa hodia tam, kde ekonomicky nemá zmysel realizovať stacionárne riešenie. A aj tam, kde z rôznych dôvodov nemožno zasahovať do fasády stavby (pamiatková ochrana).

Stavebné úpravy
Pri inštalácii klimatizácie treba vyvŕtať otvor do fasády pre prepojovacie potrubie a prepojovacie káble, ktoré sa napoja na vonkajšiu jednotku inštalovanú na fasáde či streche domu. Ďalej treba počítať so zavesením vnútornej jednotky na stenu miestnosti (alebo do stropného podhľadu) a s odvodom kondenzátu. Ten najčastejšie odchádza samospádom, prípadne pomocou čerpadla. Silový prívod býva pri jednoduchých splitových klimatizáciách napojený do vnútornej jednotky (často je tu pružná šnúra na pripojenie do zásuvky), pri zložitejších systémoch prívod vedie do vonkajšej jednotky.

Klimatizácia na stenu

Komfortnejšie vyhotovenie mobilnej klimatizačnej jednotky je delená mobilná klimatizácia, ktorá sa skladá z dvoch jednotiek – vonkajšej a vnútornej. Hodí sa do menších bytov a v porovnaní s jednomobilnou klimatizáciou je oveľa tichšia a má vyššiu účinnosť. Vnútorná jednotka je spravidla zavesená na stene vo výške asi 2 m nad dlážkou, vonkajšia jednotka s ventilátorom je umiestnená na fasáde, balkóne či streche.

Klimatizácia Daikin Emura je sotva počuteľná, hladina hluku činí iba 19 dBA (šepotom vyprodukujete viac než 20 dBA). Prúd vzduchu vie presmerovať mimo zóny pobytu človeka, tak, aby vás nikdy neofúklo (DAIKIN)

Split a multi-split

Ak uvažujete o zaobstaraní klimatizácie do celoročne či pravidelne užívaného obydlia, zamerajte sa na stacionárne jednotky. Najčastejším riešením je splitové vyhotovenie, ktoré ponúka asi najväčšiu variabilitu z hľadiska výkonu a funkcií. Ide o systém zložený z vnútornej jednotky (výparník) a vonkajšej jednotky (kompresor/výmenník). Na jednu vonkajšiu jednotku možno pripojiť niekoľko vnútorných jednotiek (napríklad v každej miestnosti jednu) – toto riešenie sa nazýva multi-split. Podľa umiestnenia vnútornej jednotky hovoríme o modeli klimatizácie nástennom, kazetovom, kanálovom či podstropnom. Tieto jednotky predstavujú z hľadiska obstarávacích nákladov drahšie riešenie, ktoré je však vyvážené nielen rýchlejšou cenovou návratnosťou pri úspore energie, ale hlavne vysokým užívateľským komfortom.

Kúri aj chladí

Najpokročilejšie klimatizácie na princípe tepelného čerpadla vzduch/vzduch chladia aj kúria, takže sa hodia na celoročnú prevádzku. Tie najúčinnejšie spadajú do energetickej triedy A+++ a dokážu efektívne pracovať až do vonkajších teplôt –35 °C. To je možné vďaka tomu, že teplota vyparovania chladiva, ktoré klimatizácia využíva, je nižšia ako teplota vonkajšieho vzduchu. Tak dôjde k odobratiu tepla (energie) z vonkajšieho vzduchu a prostredníctvom chladiva je táto energia prenášaná do vykurovaného priestoru. Toto riešenie šetrí energie na vstupe, a teda aj priamo náklady na vykurovanie a chladenie.

Vyšší komfort

Pri najnovších klimatizáciách máme možnosť využívať aj technológiu na ionizáciu i čistenie vzduchu, napríklad technológiu čistiacu vzduch s využitím nanočastíc. Tie ničia mikroorganizmy vo vzduchu i priľnavé mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy a plesne, čo určite uvítajú domácnosti s alergikom. Napríklad vírus chrípky je takto inhibovaný z 99,9 %. Klimatizácia dokáže odstraňovať aj pachy. V prípade extrémne intenzívnych pachov, ako je napríklad tabakový zápach, dochádza k jeho zníženiu o 90 % už za 120 minút. Špičkové klimatizácie navyše ponúkajú vysoký užívateľský komfort, ktorý prináša napríklad vstavaná sieť WLAN slúžiaca na lepšie ovládanie, jednoduché pripojenie k internetu a pohodlné riadenie na diaľku. Najnovšie domáce klimatizačné jednotky možno ľahko ovládať či monitorovať cez aplikácie z akéhokoľvek inteligentného zariadenia so systémom Android alebo iOS.

Mobilné alebo stacionárne?
Vždy záleží od spôsobu a podmienok využitia. Mobilné jednotky sú fl exibilné a možno ich voľne presúvať z miestnosti do miestnosti. Sú lacnejšie, teplo z jednotky však treba odvádzať ohybnou hadicou cez okno. Pevná klimatizácia vyžaduje stavebný zásah a jej inštalácia je nákladnejšia, chladenie je však účinnejšie a má tichšiu prevádzku.

Výkon a účinnosť

Výkon musí zodpovedať tepelným stratám budovy (v prípade kúrenia) i objemu odvádzaného tepla (chladenie). Pokiaľ je tepelná strata budovy 5,5 kW, tak 5kW klimatizácia nebude postačovať. Vždy sa obráťte na odbornú firmu, ktorá vám požadovaný výkon vypočíta a pomôže s určením energetického štítku budovy. Z hľadiska účinnosti jednotiek sa sústreďte na parametre EER a COP, respektíve SEER a SCOP. Chladiaci faktor (EER) a vykurovací faktor (COP) ukazujú energetickú účinnosť. Čím sú vyššie, tým lepšie. Obe čísla vyjadrujú pomer medzi výkonom zariadenia a dodanou energiou. Napríklad COP 3 znamená, že pri dodaní 1 kW elektrickej energie vyprodukuje tepelné čerpadlo 3 kW pripadajúce na teplo. Parametre SEER a SCOP sú komplexnejšie – berú navyše do úvahy rôzny priebeh teplôt počas sezóny. Pri porovnávaní týchto ukazovateľov sledujte, pri akej teplote boli tieto ukazovatele namerané. Výrobcovia totiž často realizujú merania pri rozdielnych podmienkach, a tak hodnoty nemusia byť vždy priamo porovnateľné.

Klimatizácia Panasonic Etherea má vstavaný senzor ľudskej prítomnosti a technológiu detekcie slnečného žiarenia pre úpravu výkonu

Rady pre nákup

Pri nákupe si všímajte nielen energetickú triedu (lacnejšie jednotky bývajú v energetickej triede C, D a dokonca i E), účinnosť a spôsob regulácie, ale aj hladinu hluku, ktorý jednotka pri chode vydáva. Do spálne môžete kúpiť klimatizáciu s hlučnosťou okolo 20 dB, ktorú už (takmer) nezačujete. Vždy si presne zistite, čo všetko daná cenová ponuka obsahuje. Napríklad, či cena dodávaných jednotiek zahŕňa aj montáž, prípadne čo montáž obsahuje a neobsahuje (realizáciu silového prívodu). Informujte sa aj na záručný a pozáručný servis.

Než objednáte klimatizáciu

Predstavu o dizajne, farbe a type jednotiek si môžete urobiť na internetových stránkach alebo v katalógoch. Výber a umiestnenie klimatizačných jednotiek sa však odporúča vykonať na základe návrhu technika odbornej firmy (najlepšie s certifikáciou), ktorý spracuje technickú dokumentáciu. Pred jeho návštevou si pripravte projektovú dokumentáciu domu, poprípade nakreslite situačný plán. V prípade potreby zamerania bytu vykoná technik. Nezaobídete sa ani bez súhlasu majiteľa objektu, v prípade, že je dom v pamiatkovej zóne, treba aj vyjadrenie pamiatkarov. Súhlas sa udeľuje na základe projektovej dokumentácie. Oplatí sa zistiť si orientáciu domu na svetové strany, tepelné straty domu či bytu, v novostavbách i harmonogram pre zladenie inštalácie klimatizácie s harmonogramom výstavby.

Slovo odborníka
Radí: Pavel Nuc z firmy Klima-Elektron, ktorá sa inštaláciami tepelných čerpadiel a klimatizácií zaoberá od roku 1997

Odporúčam pravidelne vykonávať servis klimatizácie – treba vyčistiť filter vnútornej jednotky aj kondenzátor na vonkajšej jednotke (to je tá časť, kde prúdi vzduch vo vonkajšej jednotke). Bez pravidelného čistenia môže dôjsť k poruchám. Čistenie klimatizácie môže vykonať zručný užívateľ aj sám. Čistenie však nenahrádza servis, kedy sa odborne kontroluje komplexný chod klimatizácie a často tak možno predísť väčším poruchám. Servis odporúčame vo väčšine prípadov cca 1-krát ročne. V prašnom prostredí častejšie, ale to sa väčšinou týka priemyselných inštalácií.

Foto: archív

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *