Medzi najdôležitejšie vlastnosti okien, na ktorú sa však často zabúda, patrí ich schopnosť izolovať hluk. Ak máte dom obklopený záhradou, široko-ďaleko žiadnu cestu alebo železničnú trať, problémy s hlukom riešiť nemusíte. Ak však žijete v hustej mestskej zástavbe, zbystrite pozornosť! Zaujímať by vás mala norma STN EN ISO 717-1, podľa ktorej sa hodnotia zvukovoizolačné vlastnosti budov a stavebných konštrukcií, konkrétne parameter vzduchovej nepriezvučnosti.

Rovnako ako v prípade iných stavebných prvkov, aj tu sa líši klasifikácia podľa toho, či ide o samostatný výrobok alebo zabudovaný prvok tvoriaci súčasť obalu budovy. V prvom prípade je sledovaným ukazovateľom hodnota váženej stavebnej nepriezvučnosti – R‘w, meraná v decibeloch. V prípade samostatných okien ide o váženú nepriezvučnosť – Rw [dB]. Podľa hodnoty váženej nepriezvučnosti Rw sa výrobky v kategórii otvorových výplní radia do tried a platí, že čím vyššia trieda, tým menšia prestupnosť hluku do interiéru:

Trieda zvukovej izolácie okien (TZI)Vážená nepriezvučnosť okien Rw
0≤ 24 dB
125-29 dB
230-34 dB
335-39 dB
440-44 dB
545-49 dB
6≥ 50 dB

Akustika je veda

Pre lepšiu predstavu, v domácom prostredí dosahuje hladinu hluku 30-40 dB. Hovorené slovo má hladinu cca 35 dB, chladnička cca 40 dB, na rušných mestských križovatkách sa hladina hluku bežne blíži až k 100db. Pre pokojný spánok pritom potrebujeme prostredie, v ktorom je hladina hluku nižšia ako 30 dB.

Hluk je v prípade výberu okien jedným z najkomplexnejších faktorov na posúdenie. „V praxi je potrebné dodržať niekoľko noriem, pričom pri výbere a montáži okna nie je možné brať do úvahy iba vlastnosti samotného okna. Je potrebné vychádzať aj z vlastností stien. Navyše je potrebné brať do úvahy hĺbku okna aj zdroje hluku,“ hovorí Milan Klepsa, hlavný zástupca spoločnosti VEKA v SR a ČR, popredného svetového výrobcu plastových profilov okien a dverí triedy A.

Ak bývate napríklad v blízkosti električkovej trasy, musíte zohľadniť aj schopnosť okien absorbovať otrasy a vibrácie. „Hluk z dopravy je väčšinou tvorený zvukom na nižších frekvenciách a ani trojsklá nemusia zabezpečiť dokonalé riešenie. Potom je potrebné pristúpiť k zaskleniu vrstvenými sklami. Tým pádom vznikajú vyššie požiadavky na mechanické vlastnosti okna, ktoré musí uniesť väčšiu hmotnosť. V takomto prípade vždy odporúčame používať plastové profily triedy A, pri ktorých má zákazník istotu, že aj v prípade výmeny bežných skiel za špeciálne, bude mať technologickú rezervu,“ vysvetľuje komplexnosť akustiky okien Milan Klepsa.

Okno vyrobené z profilu VEKA SOFTLINE 82 skvele tlmí hluk

Stavte na akustické alebo vrstvené sklá

Zvukovú izoláciu je ideálne riešiť pomocou akustických skiel s rozdielnou hrúbkou tabúľ a rozšíreným medzisklenným rámikom. Ďalšou alternatívou sú vrstvené sklá, kedy sú tabule už z výroby „zlepené“ akustickými fóliami. Tieto fólie je možné na existujúce okná nalepiť aj dodatočne, v tomto prípade však nepôjde o tak účinné riešenie ako v prípade vrstvených skiel. Väčšinou získate zníženie hluku len v jednotkách dB. „Zjednodušene možno charakterizovať okná podľa zasklenia takto – trojsklá s rovnakou hrúbkou patria do triedy TZI2, trojsklá s akustickým sklom do TZI3 a vrstvené do TZI4,“ vysvetľuje M. Klepsa.

Pozor na kvalitu inštalácie

Na hluk má  vplyv aj montáž okna. Odporúča sa väčšia hĺbka profilu, nakoľko ten aj pri vyššej hmotnosti lepšie eliminuje niektoré oblasti akustického tlaku. Lepšiu schopnosť tlmiť majú okná s dorazom, teda so zalomeným tvarom rámu. Pozornosť venujte aj škáram, ktoré je vhodné utesniť špeciálnou akustickou montážnou penou. „Výberu riešenia hlukovej izolácie by malo predchádzať meranie okolitého hluku. Preto je lepšie sa obrátiť na špecializovanú firmu, ktorá má dostatočné skúsenosti. Pri výbere rámu a skiel totiž môžete veľmi ľahko urobiť chybu,“ uzatvára odborník VEKA.

Tlačová správa

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *