Od kompletnej okennej výplne sa celkom samozrejme očakáva nielen dostatok denného svetla v interiéri, ale aj efektívna ochrana pred chladom i horúčavou, vonkajším hlukom, možnosť vetrania a spoľahlivá bezpečnostná bariéra. V neposlednom rade je okno významný architektonický prvok.

V minulosti sa inštalovali okná čo možno najmenšie. Predovšetkým kvôli súkromiu a stratám draho nadobudnutého tepla. Postupom času nastúpili moderné technológie a materiály (plast, drevoplast, hliník, poplastovaná oceľ a iné), konkurujúce storočiami preverenej drevenej „klasike“. Modernizuje sa kovanie a hlavne parametre zasklenia. Kvalitné výplne stavebných otvorov veľmi výrazne zvyšujú efektivitu obvodového plášťa budovy.

Pri navrhovaní veľkosti okien nezáleží na orientácii okna na svetové strany. Podmienky zrakovej pohody sa musia zachovávať pri všetkých stavoch svetelnej klímy. Najmenší rozmer okenného otvoru by mal dosahovať aspoň 0,9 m a plocha okna by nemala byť menšia ako je 1/10 plochy miestnosti. Norma STN 73 0580-2 odporúča, aby šírka okna v obytnej miestnosti bola aspoň 55 % zo šírky okennej steny, spodná hrana okna sa odporúča vo výške 0,9 m a horná hrana zvislého okna najmenej 2,2 m nad dlážkou.

Pri výbere okna je rozhodujúci súčiniteľ prestupu tepla skla i rámu, pri zasklení treba sledovať priepustnosť slnečného žiarenia. Rolu hrá aj správne osadenie okna do konštrukcie a kvalitné tesnenie. Návrh okien novostavieb v kontexte s celkovým projektom spracováva architekt či projektant. Zadaniu výroby okien na mieru by mal predchádzať návrh presných parametrov, vrátane riešenia detailov prispôsobených danému tvaru ostenia, nadpražia, parapetov, spôsobu otvárania a podobne.

Materiálová pestrosť

Tradičným materiálom okenného rámu je stále drevo so značnou pevnosťou, tepelnoizolačnými parametrami, konštrukčnou variabilitou a dlhou životnosťou. V početnosti predajov však vedú okná plastové s vyváženou kombináciou priaznivých cien a technických parametrov. Ich najväčším bonusom je, že nevyžadujú údržbu.

Kompozitný materiál Rau‑Fipro X systému Geneo dovoľuje teraz navrhovať okná s rozmermi, ktoré boli predtým mysliteľné len pri hliníkových profiloch (REHAU)

Obľúbeným materiálom je aj hliník, využívaný najmä na výrobu veľkoformátových okien a posuvných presklených plôch. K výhodám patrí značná pevnosť a nosnosť rámov, dlhá životnosť a veľká odolnosť proti poveternosti a teplotným zmenám. Ponúkajú sa aj kombinácie spomenutých – drevohliník, drevoplast či kompozity. Trendom sú okná bezrámové, pevne zasklené, dimenzované na celú výšku miestnosti, prípadne s nízkym parapetom a horným rámom tesne pod úrovňou stropu (odpadá osadzovanie okenného prekladu).

Pri inštalácii okien sa treba venovať príprave (vymurovaniu) stavebného otvoru a kvalite montáže, čo by mala byť záležitosť špecializovanej firmy. Vlastnosti okna určuje predovšetkým zasklenie, ktoré zaberá 70 % jeho celkovej plochy. Pri najmodernejších výrobkoch s úzkou pohľadovou šírkou rámov zvlášť. Správny výber izolačných skiel výrazne ovplyvní celkovú energetickú bilanciu stavby aj vnútornú klímu.

Aké sú súčasné trendy v sortimente a aké sa chystajú novinky?
Odpovedá: Ing. Martin Chrt, MBA, konateľ a obchodný riaditeľ Rehau

Potreba väčšieho množstva svetla a intenzívnejšieho pocitu spojenia s okolím je dôvod dopytu po väčších a väčších rozmeroch okenných prvkov, ktoré už nie sú dominanta len novostavieb, ale presadzujú sa úspešne aj pri rekonštrukciách. Súčasná nová generácia kompozitného materiálu Rau-Fipro X pri systémoch Geneo umožňuje navrhovať veľké okenné systémy s rozmermi, ktoré boli predtým možné len pri hliníkových profiloch. Zvýšený podiel sklených vlákien významne vylepšil stabilitu a tvarovú stálosť profilov, a umožnil nárast rozmerov okenných prvkov o ďalších 10 % do výšky i šírky. V budúcnosti očakávam v súvislosti s používaním kompozitných materiálov nárast prídavných technológií a funkcií, ktoré budú súčasťou okenných systémov, ako napríklad už známe riadené vetranie (Geneo Inovent), alebo integrovaný alarm.

Základný koeficient kvality

Prierez okenným profilom VEKA
Softline 82, ktorý spĺňa najvyššie
požiadavky (VEKA)

Pre posúdenie kvality okna je zásadný súčiniteľ prestupu tepla U. Čím nižšie hodnoty dosahuje, tým lepšie okno bráni úniku tepla či prehrievaniu interiéru. Každá konštrukčná súčasť okna má však iné vlastnosti. Výslednú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla celého okna (Uw – window) ovplyvňuje koeficient okenného rámu (Uf – frame) a skla (Ug – glass), ako aj vplyv dištančného rámčeka, ktorý izoluje celý obvod zasklenia. Udáva sa vo W/m2K.

Norma definuje od roku 2016 tepelnú stratu U okna alebo Uw = len 1,0 W/m2K. Prísna je aj z pohľadu budúcnosti, a tak v roku 2020 bude možno do stavieb montovať len okná s tepelnou stratou Uw = 0,6 W/m2K. Súčiniteľ g udáva priepustnosť slnečného žiarenia do interiéru (štandardné dvojsklá dosahujú úroveň 78 %, trojsklá 71 %).

Cez sklo môže slnko miestnosti prehrievať (pasívny solárny efekt) a prispievať k úsporám za vykurovanie. Tento v zime veľmi žiaduci efekt však v lete treba efektívne regulovať. Akustické vlastnosti charakterizuje koeficient Rw (v decibeloch). Na izoláciu proti hluku sa dnes používajú prakticky výhradne izolačné trojsklá.

Kvalitné okno robí kvalitný profil
Základom každého kvalitného plastového okna vždy bol a bude kvalitný okenný profil. Plastové okná z profilov triedy A predstavujú tú najvyššiu možnú kvalitu, pretože sa vyznačujú garantovanou hrúbkou stien 3,0 mm (tolerancia 0,2 mm), ktorá má významný vplyv na stabilitu, pevnosť rohov, výborné tepelnoizolačné hodnoty aj protihlukovú ochranu celého okna. Okenný profil VEKA Softline 82 spĺňa tie najvyššie požiadavky – okrem iného ponúka výborné izolačné hodnoty (až Uw = 0,67 W / m2K) pri použití vysoko izolačného trojskla s Ug = 0,4 W / m2K, hĺbku zasklievacej drážky 28 mm, ktorá redukuje tepelné mosty alebo tri roviny tesnenia, ktoré optimálne chránia pred hlukom, chladom, vlhkom a prievanom. (VEKA)

Kovanie – zdanlivo okrajová záležitosť

Okenné kovanie je zdanlivo okrajová záležitosť, lebo jeho väčšia časť sa skrýva a človek vlastne užíva „len“ kľučku. Omyl, správne otváranie, tesnenie i bezpečné zatváranie okenného krídla závisí predovšetkým od kvalitného mechanického ústrojenstva, ktoré umožňuje jeho pohyb v ráme.

Mechanizmus, ktorý sprostredkováva vlastnú interakciu krídla a rámu a nášmu zraku je skrytý, sa nazýva funkčné kovanie. Kľučky, držadlá a tiahla sú vrchné kovania. Kedysi sa okno iba otváralo, neskôr sa dalo aj vysunúť alebo vyklopiť, ale vždy išlo iba o jednu z alternatív. Výrobcovia moderných okien (a kovaní) všetko skombinovali do jedného mechanizmu.

Správne otváranie a zároveň aj tesnenie okna zaisťuje medzera medzi rámom a krídlom otvorovej výplne (funkčná škára). Tu dochádza k spolupôsobeniu krídla a rámu. Najviac „súčiastok“ a pohyblivých častí kovania sa nachádza v špeciálnej drážke, vyfrézovanej po obvode krídla (obvodové kovanie). Správna konštrukcia kovania zaisťuje aj odolnosť voči vlámaniu. Podľa spôsobu riešenia sa čiastkové typy kovania triedia do bezpečnostných stupňov.

Stavebné fyzikálne vlastnosti

K požiadavkám na okná sa pripája aj odolnosť proti zaťaženiu vetrom, vodotesnosť a neprievzdušnosť. Výsledné vlastnosti okna závisia aj od konkrétneho umiestnenia v budove. Pozitívnu energetickú bilanciu, a teda aj vyššie solárne zisky, majú okná orientované na slnečnú stranu. Treba navrhovať okná pre každú stenu zvlášť, v kontexte s orientáciou budovy a lokálnymi podmienkami stavby (tienenie susednými domami či zeleňou, zaťaženie vetrom, množstvo slnečného žiarenia).

Najslabší článok fasády je rám okna. Kľúčovým ukazovateľom je tesnosť, kvalitný rám by mal obsahovať minimálne tri tesniace roviny. Pri energeticky pasívnych domoch, kde sa vykonáva test vzduchotesnosti obálky, patria rámy k najrizikovejším bodom. Výrobcovia preto ponúkajú okná vyvinuté práve pre pasívne domy.

Aké sú súčasné trendy v sortimente a aké sa chystajú novinky?
Odpovedá: Petr Sýs, produktový manažer Inoutic/Deceuninck

Stále obľúbenejšie sú PVC profily, drevené profily predčia ľahkou údržbou a odolnosťou materiálu, hliníkové zase cenou. Vzhľadom dokážu napodobniť drevo i hliník a navyše majú najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Novinka je profilový systém Deceuninck Elegante. Profil rámu a krídla v jednej rovine, hladké presahy a novo aj hranaté zasklievacie lišty spoločne tvoria vzhľad hliníka. S moderným štíhlym dizajnom, hodnotou tepelnej priepustnosti rámom Uf = 0,93 W/m2K a recyklovaným jadrom EcoPowerCore predstavuje Elegante ekologickú alternatívu k hliníkovým oknám. So stavebnou hĺbkou 76 mm dokáže tento šesťkomorový profilový systém uspokojiť požiadavku každého zákazníka. Pre ďalšie zvýšenie tepelnej a zvukovej izolácie aj ochrany proti vlámaniu je možné profil osadiť extrémne silným zasklením s hrúbkou 70 mm. Systém je dostupný vo vyhotovení s rovným aj predsadeným krídlom.

Ako a prečo „mikrovetrať“?

Rekuperácia
v okne. So systémom
I-tec ventilation priamo
v okne docielite vetranie podľa
potrieb, komfortne a bez strát energie.

Dostatok čerstvého vzduchu a jeho správna vlhkosť patria k základným faktorom ovplyvňujúcim naše zdravie. Optimálna vlhkosť vzduchu v dome by sa mala pohybovať okolo 50 %. Zdrojom vlhkosti je sám človek, ale aj pranie, varenie, sprchovanie. Nadmernú vlhkosť treba eliminovať, aby v interiéri nevznikali plesne. Nehovoriac o koncentrácii CO2, pachu ľudí, domácich zvierat, potravín či kvetov, o zvírenom prachu a prehrievaní vzduchu. Uvedené problémy sa prejavujú najmä v objektoch s takmer dokonale tesniacimi oknami a tam, kde sa správne nevetrá.

Výrobcovia stav reflektujú systémami okenných kovaní so špeciálnou funkciou zvanou mikroventilácia. Krídlo okna sa síce uzavrie a v nastavenej polohe pevne zafixuje, nie je však „dotlačené“ na tesniaci profil. Tak sa zabezpečí minimálne, ale trvalé prevetrávanie s minimalizáciou tepelných strát.

Tieniace prvky

V lete je oslnené okno zdroj tepelných ziskov, ktoré pri veľkých preskleniach spôsobujú nežiaduce prehrievanie interiéru. Tu pomôžu tieniace prvky. Exteriérové varianty sú konštrukčne a montážne zložitejšie a drahšie, ale aj najefektívnejšie. V našich podmienkach s veľkými rozdielmi medzi teplom a zimou je zásadná požiadavka flexibilita. Preto sa používa pohyblivé tienenie, teda vonkajšie žalúzie a rolety. Inštalujú sa do okenného otvoru alebo na fasádu, môžu byť skryté pod omietkou alebo viditeľné. Treba ich správne kotviť. Významne sa podieľajú aj na vzhľade domu.

Novinka tohtoročnej sezóny Unirol predstavuje dizajnové fasádne tienenie na okná, balkóny aj pergoly, ktoré sa jednoducho montuje, oživí domov a uchráni aj pred silným vetrom (CLIMAX)
Pred a nad oknom
Predokenné rolety sú súčasť nových okien alebo ich možno montovať dodatočne. Skladajú sa z panciera (súbor plastových alebo hliníkových lamiel s polyuretánovou izolačnou výplňou), schránky (vhodné sú systémy s nízkou schránkou – asi 140 až 170 mm) a vodiacich líšt. Ovládajú sa pomocou šnúrok, popruhov, kľukou alebo elektromotorom. Pri novostavbách je vhodnejšie použiť špeciálne roletové preklady (súčasť ucelených stavebných systémov). Nadokenné rolety sa už vo výrobe montujú na okenný rám a celok sa usadí do stavebného otvoru. Rolety pre dodatočnú montáž sa používajú tam, kde sa vopred nekalkulovalo s priestorom na kastlík pod omietkou.

Text: Petr Saulich, Daniela Baronová Birová, foto: archív

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *