Nájsť správneho architekta je jedna zo základných podmienok na ceste k vysnívanému bývaniu. Ako je zjavné, inzerát nebude ten najlepší spôsob. O tom, ako na to a ako by mala spolupráca prebiehať, s nami hovoril architekt Miroslav Gebas.

 • Stavebníci často hľadajú architekta svojho budúceho domu na internete, v časopisoch či iných médiách. Je to podľa vás dobrá cesta? Alebo sú spoľahlivejšie osobné referencie, či iný spôsob…? Oplatí sa napríklad malé výberové konanie?

Zo skúsenosti sú určite najlepšie odporúčania a dobré referencie. Samozrejme, výberové konanie tiež nie je zlé. Aj skúsenosti s výberovým konaním máme.

 • Dá sa práca dobrého architekta spoznať na prvý pohľad, keď viete, na čo sa pozerať?

Áno, dá sa spoznať „na pohľad“ i podľa referencií. Môžete tak získať základné informácie, čo je schopný tvoriť a aké má výstupy.

 • Keď sa teda stavebník o niektorého architekta zaujíma, čo by ste mu odporučili sledovať na projektoch a realizovaných stavbách?

Sústredil by som sa na názor a hodnotenie klientov, ktorí v tom dome žijú alebo tú budovu užívajú. Či výsledok architekta zodpovedá zadaniu, ktoré požadovali.

 • Architekt by sa mal zaujímať o to, čo má klient rád a čo sa mu páči, aké má prípadne nápady. Je dobré sledovať napríklad aj kvalitu prevedenia stavby? Je i toto vizitka dobrého architekta?

Určite je to vizitka architekta, ak si robí pri realizácii dozor nad samotnou stavbou. To je v každom prípade plus.

 • Ako by mala prebiehať prvá schôdzka (schôdzky) – môže si už tu stavebník urobiť obrázok? Čo možno v tejto fáze od dobrého architekta očakávať? Debata o honorári by asi nemala byť na prvom mieste?

V prvej fáze ide hlavne o diskusiu a pochopenie zadania. Potom o nápady, ako čo riešiť, a samozrejme diskusia o tom, koľko budú konkrétne riešenia a dom ako celok aj architektova práca stáť.

 • Čo považujete za zásadné v komunikácii architekt – stavebník? Najmä na začiatku spolupráce…

Pochopenie zadania považujem za to najdôležitejšie. Určite je zásadný pravidelný dialóg oboch strán.

 • Považujete prácu architekta – navrhovanie rodinného domu – v prvom rade za službu, alebo skôr za autorskú vizitku, ako to vidíme na niektorých veľkých projektoch?

Určite ide o službu. Navrhujete dom pre klienta a ten sa v ňom musí cítiť dobre. Architekt je nástroj na to, aby bol klient s výsledkom spokojný. Spokojný klient rovná sa dobrý architekt.

 • V tomto odbore, ako aj v mnohých iných, existujú aj pomyselné „hviezdy“ – majstri, ktorí získali významné ocenenia, pracujú na veľkých projektoch, sú mediálne známi, spravidla ide o výrazné osobnosti s vyhraneným pohľadom. Je taký architekt vhodný pre bežného stavebníka rodinného domu? Môže sa stať, že táto hviezda bude navrhovať to, čo je pre klienta zbytočné, čo vlastne nechce, ale draho zaplatí?

To je určite pravda a k tomu nemám viac čo dodať.

Dobrý architekt si poradí aj so zložitou situáciou na pozemku v prudkom svahu a dokáže navrhnúť vyvážený kompromis hodnoty a ceny. Pri tejto realizácii ateliéru Gebas bol hlavným motívom pokoj a unikátny výhľad
 • Kedy by mal stavebník zbystriť, netlačiť na pílu a trebárs sa aj s architektom rozlúčiť? (Otázka platí aj pre architekta – v akej situácii je lepšie radšej s klientom nespolupracovať?)

Keď sa nezhodnú na zadaní, klient bude chcieť napríklad dom do dvestotisíc eur a päť miestností a architekt navrhne dom v cene tristotisíc eur so siedmimi miestnosťami.

 • V akej fáze spolupráce sa uzatvára zmluva o dielo?

Väčšinou už na prvej schôdzke, keď sa strany dohodnú.

 • Môžete opísať, čo by mala táto zmluva obsahovať, aby bolo na oboch stranách jasno?

Základné zadanie, obsah diela, termín a samozrejme cenu.

 • Stretli ste sa s problémami, ktoré vznikajú práve pri zlej – nejasne formulovanej alebo nedostatočnej zmluve? Aké následky to môže mať?

Následkov môže byť veľa. Napríklad nedodržanie termínu alebo nedodržanie zadania môže viesť k rôznym prácam navyše, k navýšeniu ceny stavby a podobne.

Ing. arch. Miroslav Gebas (1981)
Autorizovaný architekt, vyštudoval strednú priemyselnú školu stavebnú, odbor murár, a Fakultu architektúry VUT Brno. Hneď po absolvovaní štúdií založil vlastnú architektonickú kanceláriu Gebas atelier architects, venuje sa navrhovaniu rodinných domov a občianskych stavieb. Hlavný dôraz kladie na individuálny a komplexný prístup ku klientovi a ku každému projektu od štúdie až po detaily vybavenia interiéru.

Foto: Petr Adámek

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *