Všetky konštrukčné prvky domu majú určitú predpokladanú životnosť. Pôsobia na ne prírodné podmienky v lokalite aj prirodzené starnutie a pri zlom návrhu, vyhotovení alebo údržbe sa ich životnosť skracuje. Dvojnásobne to platí o strešnom plášti, ktorého spoľahlivosť garantuje stabilitu, prevádzkyschopnosť a životnosť celého domu.

Tvrdú previerku strechy predstavuje zima so všetkými svojimi vrtochmi. Pokiaľ dôjde k jej poškodeniu, bola by chyba rozhodnúť sa len pre provizórnu opravu niektorej časti. To môže pomôcť iba krátkodobo. Aj pri rekonštrukcii staršej strechy nestačí väčšinou vymeniť len krytinu.

Premyslieť a rozhodnúť!

V prípade nefunkčnej, poškodenej či inak handicapovanej strechy a predovšetkým, ak ide o havarijný stav, treba prijať adekvátne a rýchle riešenie na nápravu. S týmto väčšinou nie lacným činom však súvisia aj určité administratívne záležitosti a dohodnutie odborných prác. Oprava (zvlášť kompletná nová strecha) totiž predstavuje pomerne značný zásah do existujúceho bývania.

Stavebná prax ukazuje, že opravu strechy bez zásahu do krovu („samotná“ výmena strešnej krytiny) zvládne špecializovaná firma asi za päť dní (1. deň – demontáž pôvodnej krytiny, 2. deň – kontrola a prípadná výmena lát, 3. deň – položenie izolácií a fólií, 4. deň – kladenie novej krytiny a 5. deň – dokončovacie práce ako oplechovanie prestupov a podobne). Čo všakkeď artrózou postihnutá drevená konštrukcia hrozí zrútením alebo keď do podstrešia na mnohých miestach zateká, pôjdom sa preháňa vietor a úlomky drobiacich sa škridiel ohrozujú okolie domu aj jeho obyvateľov? Nezostáva než rekonštruovať.

Choroby nosných prvkov

Väčšina krovov je zhotovená z masívneho dreva (modernejšie riešenie sú lepené profily) a čiastkových konštrukčných prvkov, vyrábaných v drevovýrobe s následnou montážou na stavbe. K najčastejším defektom dochádza v dôsledku zmeny typu strešnej krytiny (pálená za šindeľ), vplyvom dlhodobých zmien klimatických podmienok, narušením iných (zvislých) stavebných konštrukcií, vplyvom dlhodobých otrasov blízkej frekventovanej komunikácie a podobne. Príčinou môže byť i zmena spôsobu užívania objektu – vybudovanie vikierov či osadenie strešných okien. Drevo môže byť degradované škodcami, plesňami, hubami.

Poruchy na prvý pohľad
O prípadnom poškodení dreva sa dá presvedčiť poklepom (zdravé drevo jasne znie) alebo navŕtaním (sondou). Narušenú únosnosť prezradí i prepadnutý, zvlnený alebo ovisnutý hrebeň strechy a nerovnosti v jej ploche. Pri kontrole krovu si všímajte výkvety, praskliny a koróziu kovových spojovacích prvkov, prezrite aj kontaktné murivo v miestach zamurovania, skontrolujte miesta priameho styku dreva s kovom (vodovodné potrubia, kde môže dochádzať k dlhodobej kondenzácii a zvlhčovaniu muriva i dreva).

Osobitnú pozornosť venujte komínovému telesu – prasklinami môžu odletovať iskry či šľahať plamene. Skontrolujte (nechajte skontrolovať) i ostatné prestupy strechou (vetracie komíny, strešné okná, výlezy, miesta uchytenia solárnych panelov). Sanačné práce vždy zverte špecializovanej firme a remeselným odborníkom. Počnúc statikom, cez tesára, pokrývačov a končiac kominárom.

Neoddeliteľná súčasť

Veľmi dôležitú vrstvu strešného plášťa tvoria izolácie. Plnia nezastupiteľnú úlohu tepelných, protihlukových, protipožiarnych a hydroizolačných bariér. Pokiaľ ide o teplo, strechou a skrz podstrešné priestory môže z domu unikať až 35 % celkovej tepelnej straty domu, čo je v priemere o 5 % viac ako obvodovým plášťom. Tepelné straty treba eliminovať a deje sa tak predovšetkým vhodným zateplením.

Hovorí sa, že najlepšou prírodnou ochranou pred chladom je biela, našuchorená snehová perina prehodená cez strechu. Ak leží nedotknuto, svedčí to okrem iného o dobrej tepelnej izolácii strešného plášťa. Pokiaľ však sneh na streche mizne takmer pred očami, „niečo“ je zle. Strešný plášť musí obstáť v extrémnych podmienkach treskúcich mrazov (i horúcom lete), vo veternej smršti, snehovej búrke, pri krupobití alebo prietrži mračien. Voľbu technického riešenia ovplyvňujú aj miestne klimatické podmienky.

Poistné hydroizolácie

Primárnou funkciou hydroizolácie je odvádzanie vody a vlhkosti. Strešné fólie do šikmých striech tvoria poslednú ochranu pred prenikaním vody a vlhkosti (naviateho snehu, dažďa hnaného vetrom) do skladby strešného plášťa. Pri stavbách s obytným podkrovím je použitie poistnej hydroizolácie pre väčšinu typov krytín nevyhnutné.

Poistné hydroizolácie sa podľa použitia delia na nekontaktné a kontaktné. Prvé uvedené musia mať nad aj pod sebou vetranú vzduchovú medzeru. Tento typ poistných hydroizolácií väčšinou tvorí fólia spevnená výstužnou tkaninou a s mikroperforáciou, zaisťujúcou priepustnosť časti vodných pár. Napriek tomu, možno práve preto, nie je dostatočne priepustná pre vodné pary, aby mohla byť položená priamo na tepelnej izolácii. Poistné hydroizolácie kontaktné (difúzne otvorené) môžu ležať na tepelnej izolácii alebo debnení bez narušenia hydroizolačnej funkcie. Tvorí ich materiál priepustný pre vodné pary, ktoré voľne prechádzajú zo strešného plášťa smerom von ku krytine a do exteriéru.

Viete, že…
V kvalitne zateplenej streche kondenzuje len veľmi obmedzené množstvo vodných pár (max. 500 g/m²/rok) a vzniknutá vlhkosť musí mať možnosť sa z konštrukcie odpariť. Väčšinu roka sa vodná para „tlačí“ do konštrukcie z interiéru. Čím väčšia je teda teplota a relatívna vlhkosť v interiéri a čím menšia je možnosť odparovania vodných pár z konštrukcie do exteriéru, tým vyššie sú požiadavky na kvalitu a vyhotovenie ďalšej dôležitej vrstvy – parozábrany. Ak táto vrstva v konštrukcii chýba, alebo ak je nekvalitne vykonaná, dochádza ku kumulácii vlhkosti. Následkom sú plesne, hniloby, výrony alebo dokonca výtoky kondenzátu do interiéru a deštrukcia nosnej konštrukcie strechy. Ďalšou funkciou niektorých parozábran môže byť aj schopnosť odrážať sálavé teplo späť do interiéru. Funguje však iba v prípade, keď je medzi reflexnou stranou fólie a podhľadom (napríklad sadrokartónovým) vytvorená uzavretá vzduchová medzera.

Strešná krytina

Najrozmernejšiu cast strešného plášta tvorí strešná krytina. Jej prvky a konštrukcné elementy určujú funkčnost, životnost i vzhľad strechy. Stále väcšiu úlohu hrajú úžitkové vlastnosti výrobkov, dizajn, náročnosť montáže, životnost a s tým súvisiace garancie, servis a údržba. Rozhodne však nie je od veci pripomenúť si, aké druhy strešných krytín sú na výber.

Pálená hlina: Keramické škridly sa radia k ťažkým krytinám so zvýšenými nárokmi na strešnú väzbu. Patria sem pálené škridly Bramac, Tondach ci Röben, ktorým prírodné komponenty dali do vienka dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti, životnosť sa odhaduje asi na 80–100 rokov.

+ tradičný materiál, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, pevnosť a tvarová presnosť, recyklovatelnosť
– velká hmotnost (30 až 70 kg / m²), vyžadujú krov s veľkou nosnosťou

Betónové škridly: patria ku skladanej ťažkej strešnej krytine (Bramac, KM Beta). Pokladajú sa na rošt z lát a kontralát. Materiál sa vyznacuje veľmi malou nasiakavosťou a extrémnou mrazuvzdornosťou. Životnost ľahko presiahne aj 100 rokov.

+ komplexný sortiment, starnutím sa zvyšuje pevnosť
– veľká hmotnost (40 až 77 kg / m²), požaduje sa veľká nosnosť krovu

Kov s povrchovou úpravou: strojovo falcované škridly, šindle a šablóny bez nutnosti údržby a zvitkový plech. Materiál je povrchovo upravený plech z ocele, hliníka, titánzinku (Prefa Aluminiumprodukte, Ruukki, Satjam, Lindab, Maslen…).

+ životnosť titánzinku, medi alebo nehrdzavejúcej ocele až 100 rokov, malá hmotnosť, mnohoročná záruka proti rozbitiu, korózii a poškodeniu prírodnými vplyvmi
– u niektorých materiálov vyššia cena, náročnejšie remeselné spracovanie a komplikovanejšie opravy, záujem „zberačov“ kovov

Plast, vláknocement a iné: plastová krytina sa vyznačuje pôsobivým estetickým vzhľadom, ktorý dokáže kopírovať materiál dreveného šindľa (DDS šindel). Vďaka tomu sa dobre ujala zvlášť v pamiatkovo chránených krajinných územiach a pri rekonštrukciách starých striech. Ide o sortiment ľahkých strešných prvkov s nízkou hmotnosťou, dlhou životnosťou a vysokou funkčnosťou. Napríklad bitúmenové šindle (Dehtochema, Tegola, IKO), sa vyrábajú z asfaltových pásov s vložkou, značný podiel recyklovaných surovín majú aj prírodné slamené a rákosové šindle, variantom sú drevené šindle a ďaľšie materiály.

+ nízka hmotnosť, vysoká húževnatost, ktorá zabranuje mechanickému poškodeniu krupobitím a prešliapnutiu, stálofarebnosť, nulová nasiakavost, ľahká opracovatelnosť, rýchla a jednoduchá montáž
– životnosť (okolo 20 až 30 rokov, vláknocement asi 60 rokov)

Prírodné materiály: napr. štiepaná a rezaná bridlica, radí sa skôr k ťažším krytinám (27–30 kg / m²). Výrobcovia Dekslate, Richter – Pizarras, Assulo. Prednosťou je dlhá životnosť, celok odoláva teplotným výkyvom, strecha „nepracuje“.

+ životnosť asi 150 rokov, mrazuvzdornosť, pevnosť, pružnosť
– remeselne náročné, teda aj drahšie kladenie, vyššia cena materiálu

Strešný plášť s najrôznejšími „hrbolčekmi“ a „výrastkami“. Každý z nich však plní dôležitú prevádzkovú a ochrannú úlohu. Bráni strechu i celý dom pred pôsobením prírodných vplyvov

Nezabudnite na príslušenstvo

Strechu netvoria iba trámy, izolačné vrstvy a krytina, tvorí ju aj rad ďalších dôležitých komponentov. Nevyhnutnú ochranu stavbe poskytuje odkvapový systém, ktorý odvádza zrážkovú vodu mimo stavby. Počítať musíte nielen s dažďom, ale aj padajúcim a topiacim snehom. Účinným zariadením proti lavínam a ľadovým valom sú snehové zábrany a rozrážače. Efektívnu ochranu poskytujú snehové háky a snehové zábrany (sneholamy) zo zachytávačov. Rozmiestňujú sa podľa priemerného množstva zrážok a sklonu strechy.

Minimálnym bezpečnostným opatrením, ktoré predpisujú stavebné normy pre rodinné domy alebo rekreačné objekty, je zabezpečenie prístupu k domovému komínu. Na to slúži kombinácia strešného výlezu, komínovej lávky a rebríka. Nad strechu domov ústia aj najrôznejšie vývody a prestupy. Strechy nesú aj mnoho ďalších doplnkov – hromozvod, taniere satelitu, antény či fotovoltiku. Všetky treba skontrolovať.

Bohato dimenzovaný žľab dokáže bezpečne pojať dažďovú vodu aj pri prívalových zrážkach (SATJAM Niagara)

Foto: archív

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *