Domáce vodárne slúžia na zásobovanie pitnou alebo úžitkovou vodou v rodinných domoch, chalupách či na chatách. Skrátka všade tam, kde je v blízkosti studňa alebo vrt s vodou, ktorú treba priviesť do objektu. Vodáreň však môžu využívať aj domácnosti, ktoré sú napojené na vodovodný systém a riešia problém s nedostatočným tlakom vody. Ako však  vybrať kvalitnú vodáreň a čo pri jej výbere zohľadniť? 

Pri výbere domácej vodárne je dobré poznať odpovede na štyri základné otázky:

  • Budete využívať vodu z vrtu, studne alebo vodovodného systému?
  • Ako ďaleko a hlboko je zdroj vody?
  • Koľko vody denne spotrebujete?
  • Potrebujete konštantný tlak?

Odkiaľ budete čerpať vodu?

Následne je kľúčový výber ideálneho typu domácej vodárne. Pokiaľ je výška medzi saním a hladinou vody menšia ako osem metrov (vrátane strát v ležatej časti sacieho potrubia), zvoľte vodáreň s povrchovým čerpadlom. V samotnej studni je umiestnený sací kôš so spätnou klapkou a prípadne aj ochrana pred suchobehom. „V opačnom prípade dajte prednosť vodárni s ponorným čerpadlom umiestneným v studni alebo vrte,“ radí Martin Křapa, obchodný riaditeľ spoločnosti Pumpa, ktorá sa na predaj čerpadiel a ich servis špecializuje viac ako 33 rokov.

Schéma domácej vodárne: Na čerpanie vody zo studne z hĺbky do 8m môžeme použiť kompletnú domácu vodáreň. V studni je umiestnený sací kôš so spätnou klapkou (1,2) a prípadnou ochrana pred suchobehom. Domáca vodáreň je zložená z čerpadla (3), tlakovej nádoby s manometrom a tlakovým spínačom nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre. Pri poklese tlaku v sústave (napr. otvorením kohútika) pod nastavený zapínací tlak,  tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. Pri nedostatku vody a v prípade, že máme v studni nainštalovanú ochranu pred suchobehom, spínacie zariadenie čerpadlo vypne a ochráni ho pred poškodením. Spínacie zariadenie ochrany pred suchobehom nedovolí zopnúť čerpadlo skôr, ako je dosiahnuté dostatočné množstvo vody v studni. Ako ochranu pred suchobehom môžeme použiť buď ponorné sondy, alebo plavákový spínač. Pre bezproblémovú funkciu systému je vždy nutné dodržať správne nastavenie tlaku vzduchu v expanznej nádobe, ktorý má byť o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodný) tlak na tlakovom spínači. Tento tlak je nutné nastaviť v suchom stave nádoby, teda pred vlastnou montážou do systému.

Kompletný set domácej vodárne sa skladá z čerpadla, tlakovej nádoby s manometrom a tlakovým spínačom nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre. Pri poklese tlaku v sústave (napr. otvorením kohútika) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. Tlaková nádoba (najčastejšie s objemom 60 – 80 l) zabraňuje častému spínaniu čerpadla. Pri nákupe sa riaďte predovšetkým objemom vody, ktorý v domácnosti spotrebujete. „Výkon domácej vodárne je vždy určený výkonom čerpadla a tlaková nádoba naň nemá vplyv,“ upozorňuje Martin Křapa.

Bolo by chybou domnievať sa, že podmienkou alebo predpokladom na nákup vodárne je čerpanie vody z vrtu alebo studne. Domácu vodáreň potrebujete aj v prípade, ak je váš rodinný dom napojený na vodovodný systém s nedostatočným tlakom. Práve vodáreň vo forme kompaktného automatu je zariadením, ktoré tlak z vodovodného systému posilní.

Množstvo vody a jej tlak

Množstvo čerpanej vody je dôležité na určenie potrebného prietoku, ktorý sa označuje písmenom Q v jednotkách l/s, l/min alebo m³/hod. Ako ukazovateľ slúži počet osôb a účel využitia, čím stanovíte tzv. okamžitú spotrebu vody. „Pri priemernom rodinnom dome ide zhruba o 2-3 kubíky za hodinu,“ hovorí Martin Křapa a dodáva, že tlak v najvzdialenejšom mieste odberu by mal byť minimálne 2,5 – 3 bary.

Tento tlak je ovplyvnený rôznymi filtračnými zariadeniami, armatúrami a predovšetkým hydraulickými stratami v potrubí, pričom rozdiely môžu byť vo výsledku až 1-2 bary. Hydraulické straty vypočítate tak, že spočítate všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pripočítate stratu 1 metra výškovo na každých 10 metrov dĺžky potrubia. Musíte tiež počítať s prevodom na iné veličiny – napríklad 10 metrov výšky zodpovedá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 MPa. Na určenie potrebného tlaku vody (MPa) v mieste spotreby tiež potrebujete poznať umiestnenie a typy spotrebičov v domácnosti.

Pokiaľ sa chystáte stavať alebo rekonštruovať rodinný dom alebo chalupu, máte príležitosť nadimenzovať si nielen čerpadlo, ale aj rozvody vody. Týmto krokom si zabezpečíte požadované množstvo vody, aj tlak v najvyššom bode odberu, napríklad v podkroví.

Konštantný tlak zabezpečia vodárne s frekvenčným meničom

Rodinné domy majú väčšinou premennú spotrebu vody, ale vyžadujú konštantný tlak. V dnešnej dobe sú pre ne jednoznačne najvhodnejším riešením domáce vodárne s frekvenčným meničom, ktorý nahrádza riešenie s tlakovým spínačom. V porovnaní s tradičnými spôsobmi dodávky vody navyše prinášajú nielen užívateľský komfort, ale hlavne úspory elektrickej energie 30 až 60 %, pretože pracujú len s výkonom potrebným pre daný okamih spotreby. K týmto vodárňam budete potrebovať malú tlakovú nádobu s objemom 2–8 l alebo si vyberte zariadenie, ktoré má tlakovú nádobu už integrovanú.

Vodáreň Calpeda s nerezovým čerpadlom NGXM a tlakovou nádobou GWS

Atest na pitnú vodu

„Ak kupujete domácu vodáreň na zásobovanie pitnou vodou, vyberajte vždy model s atestom na pitnú vodu. Takto označené výrobky sú v súlade so zákonom o ochrane verejného zdravia. Výrobca, distribútor či dovozca vodární má podľa tohto zákona povinnosť pred uvedením produktu na trh overiť výluhovým testom, či vodáreň zodpovedá hygienickým požiadavkám. Ideálnym príkladom kvalitnej vodárne s atestom na pitnú vodu je vodáreň Calpeda s nerezovým čerpadlom NGXM a tlakovou nádobou GWS,“ radí Martin Křapa.

V prípade, že kupujete domácu vodáreň s čerpadlom vo vrte, jedným z najpokročilejších riešení s atestom na pitnú vodu je set PUMPA inox line 4 VSE. Vďaka technológii permanentných magnetov ponúka špičkovú účinnosť motora, výborné konštrukčné vlastnosti a vysoký užívateľský komfort.

Na čo ešte prihliadať – ochrana pred chodom nasucho

Pri nedostatku vody v studni či vrte a v prípade, že máte nainštalovanú ochranu pred chodom nasucho, spínacie zariadenie čerpadlo vypne a ochráni ho pred poškodením. „Skrátka mu nedovolí zopnúť skôr, ako sa dosiahne dostatočné množstvo vody v studni či vrte. Ako ochranu pred chodom nasucho môžete použiť buď ponorné sondy, alebo plavákový spínač, ktorý môže byť súčasťou niektorých typov čerpadiel. Vodárne s frekvenčným meničom majú ochranu proti chodu nasucho už integrovaná v zariadení,“ dodáva Martin Křapa.

Viac informácií na www.pumpa.eu/sk.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *