TÉMA – Moderná výstavba sa dnes orientuje prevažne na otvorené priestory, napriek tomu je v dome veľa miest definovaných stenami. Pri stavbe nových priečok sa najčastejšie používajú tehly, bloky, priečkovky či tvárnice.

Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý stavebný materiál je na murivo vnútorných priečok najvhodnejší, pretože porovnanie možno vykonávať z mnohých hľadísk. Projektanti sa spravidla rozhodujú podľa fyzikálnych vlastností muriva (tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla, akumulácia tepla, riziko vytvorenia tepelných mostov, priepustnosť vodných pár, riziko zvýšenej vlhkosti mokrej výstavby a zvuková nepriezvučnosť, krehkosť).

V podstate však existuje šestica základných požiadaviek, zahŕňajúca mechanickú pevnosť a stabilitu, zdravotnú nezávadnosť, bezpečnosť užívania, zvukovú izoláciu (rozdielne nároky v rôznych lokalitách), tepelnú izoláciu (teda energetické úspory) a nevyhnutnú protipožiarnu odolnosť.

Statika a kotvenie
Úloha priečky je deliť priestor, niesť „vlastnú tiaž“ (vrátane prípadnej omietky alebo obkladu), zachytávať zaťaženie na ne pôsobiace (zavesený nábytok a vybavenie) a prenášať tieto sily na nosnú konštrukciu. Stabilitu priečkam dáva spojenie so susediacimi stenami, stropmi a dlážkou, ktoré treba zabezpečiť správnou realizáciou deliacej škáry (ložnej škáry) a previazaním priečky s nosným murivom (na to slúžia kotviace prvky – spony či spojky). Spôsob kotvenia si však každý výrobca stavebných systémov stanovuje vo vlastných „manuáloch“.

Časy minulé…

K vôbec najstarším prírodným materiálom, používaným na výstavbu ľudských obydlí, patrí kameň, drevo a hlina. Prvé známky o pálenej tehle (dovtedy sa sušili na slnku) možno datovať okolo tretieho tisícročia pred naším letopočtom.

Výroba zostáva dlhé roky principiálne podobná, základ je plná tehla najrôznejších rozmerov. Výrazný pokrok v tehliarstve nastáva až v období priemyselnej revolúcie s objavom ľahčenej dutinovej tehly (1813). V rýchlom slede za sebou sa na trhu objavujú inovované tehliarske výrobky, umožňujúce rýchlejšiu, presnejšiu, lacnejšiu a nesporne kvalitnejšiu výstavbu.

Hlavným keramickým stavivom sa stáva ľahčená tehla, ktorá tvorí základný prvok tehlových systémov dodnes. Výrobky z rýdzo prírodných surovín (teda aj z hliny) sa cenia nielen z hľadiska technických a ekonomických vlastností, ale aj z ekologického a zdravotného hľadiska. To posúva pálenú keramiku do kategórie surovín priaznivo pôsobiacich na ľudský organizmus a tvorbu kvalitného životného prostredia.

Presnosť a rovnosť uloženia čiastkových stavebných prvkov (týka sa samozrejme tak obvodového, ako aj priečkového muriva) je predpokladom kvality budúceho celku

Upečené z hlineného cesta

Murované objekty, postavené z pálených tehál, ponúkajú predovšetkým schopnosť akumulovať tepelnú energiu. Masívne zvislé múry (vodorovné dlážky a stropy) totiž zvládajú reguláciu príjmu a výdaja tepla, čo garantuje vyrovnanú vnútornú teplotu v lete aj v zime (vyrovnávajú teplotné rozdiely medzi horúcim dňom a chladnou nocou či optimálne využívajú slnečnú energiu na akumuláciu tepla).

Tehlové konštrukcie disponujú vysokou akustickou a protipožiarnou odolnosťou, zároveň „dýchajú“ a udržujú vnútri domu prirodzenú zdravú a stabilnú klímu. Tehla je dnes preukázateľne najpoužívanejší konštrukčný „prvočiniteľ“.

Dobrá rada:
Stavebníci sa niekedy snažia o čo najtenšie konštrukcie. Pri priečke, v ktorej sú vedené inštalácie (voda, odpad), sa odporúča hrúbka aspoň 150 mm. Väčšia hrúbka (či iné riešenia) sa hodí aj pre priestory, ktoré chcete zvukovo či tepelne izolovať.

Na báze keramiky…

Výrobky pálené z tehliarskej hliny dosahujú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, vďaka premyslenej štruktúre dutín tvarovky a ľahčeného črepu bohato spĺňajú normové požiadavky. Vlastnosti muriva určuje kombinácia prvkov a spôsob ich spájania. Nezanedbateľný faktor je minimálna murovacia škára, vývoj prakticky eliminoval maltové lôžko a priniesol montáž pomocou stavebných lepidiel a špeciálnych pien PUR.

Posledný proces prakticky vylučuje mokrý proces výstavby, čo má pozitívny vplyv na vlhkostný režim v prvých rokoch užívania stavby a neporovnateľne zrýchľuje (a zlacňuje) výstavbu samotnú. Patria sem napríklad priečkové bloky a tvárnice Heluz (konkrétne relatívne nový prvok tehla Heluz AKU Kompakt 21 brúsená), Leier, KM Beta, Porotherm a iné.

… z pórobetónu

Na realizáciu nenosných vnútorných stien na báze bieleho pórobetónu možno použiť presné tvárnice s hrúbkou 100, 125 alebo 150 mm. Vyrábajú sa s hladkými styčnými plochami a hrúbkou 100 a 150 mm aj so systémom pero/drážka. Na vnútorné omietanie sú vhodné vápennocementové, vápenné, sadrové a vápennosadrové omietky určené výrobcom.

Keramické obklady možno aplikovať priamo na murivo bez omietky. Pórobetónové prvky sú odľahčené a disponujú výbornými statickými aj tepelne a zvukovoizolačným vlastnosťami a výhodami presného murovania na tenkú škáru. V praxi sa osvedčili známe tvárnice značky Ytong.

Druhy priečok:

Z technických, realizačných a ekonomických dôvodov je vhodné, aby boli priečky v súlade s celým stavebným systémom domu a – pokiaľ na to nie je špeciálny dôvod – mali obdobné vlastnosti. Ideálny je komplexný stavebný systém od jedného výrobcu.

  • KM BETA Profiblok: nebrúsená tehla 495 × 115 × 238 mm na omietané jednovrstvové nenosné murivo s hrúbkou 115 mm, trieda reakcie na oheň A1 (nehorľavé), spotreba 8 ks/m2.
  • HELUZ 11,5 brúsená: keramická pálená tehla na murovanie priečok s hrúbkou 115 mm. Možno ju použiť aj na vonkajšiu časť obvodového vrstveného muriva s tepelným izolantom. Rozmery 497 × 115 × 249 mm, trieda reakcie na oheň: A1 (nehorľavé), spotreba tehál na m2 je 8 ks.
  • SENDWIX 4DF-LD: vápennopieskový kváder na deliace priečky a tepelnoizolačné viacvrstvové obvodové steny. V interiéri sa dá použiť tak na nosné, ako aj výplňové deliace steny s hrúbkou 115 mm. Rozmery 248 × 115 × 248 mm, trieda reakcie na oheň: A1, spotreba 16 ks/m2.
  • YTONG Klasik: presná priečkovka na vymurovanie nenosných stien viac i menej podlažných objektov, primuroviek alebo obmuroviek v interiéroch, rozmery 599 × 150 × 249 mm, trieda reakcie na oheň A1 (nehorľavé), spotreba 6,7 ks/m2.

Záverečnú časť nášho seriálu o členenie interiéru zverejníme na našom webe v tejto rubrike v stredu 15. apríla.

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *