Vážení a milí čitatelia,
po roku opäť prichádzame s tradičnou anketou Dom roka časopisu Rodinný dom. Rovnako ako vlani si môžete vybrať favorita z dvoch kategórií – individuálne domy pod názvami I01 až I04 a typové domy pod označením T01 až T06. Z každej kategórie vyberte jednu stavbu a svoj tip nám pošlite v SMS správe. Víťazom kategórií sa stanú domy, ktoré získajú najviac vašich hlasov. Hlasovaním sa zapojíte do súťaže o atraktívne ceny. Výsledky hlasovania a výhercov vecných cien z radov čitateľov uverejníme v novoročnom vydaní časopisu.

  • Anketová otázka:

Ktorý z predstavených domov by mal získať titul Dom roka 2019?
I01 – I04 kategória Individuálne domy
T01 – T06 kategória Typové domy

  • Ako hlasovať?

Na obálke časopisu nájdete súťažný kód (v každom časopise je iný). Vyberte si domy a hlasujte zaslaním SMS správy. SMS správu pošlite v tomto tvare:
SUT medzera RDR medzera [súťažný kód z obálky] medzera [kód individuálneho domu] medzera [kód typového domu]
Takto zostavenú správu odošlite na mobilné číslo 0950 699 972.

Cena SMS je spoplatnená v zmysle taríf vášho operátora. Výhercovia budú vyžrebovaní po ukončení hlasovania a následne telefonicky kontaktovaní. Pozor! Všetky údaje musia byť oddelené medzerou a súťažiť môžete len raz. Správne zostavená SMS správa vám umožní účasť v súťaži.

Príklad SMS správy:
SUT RDR XXXX I04 T02
Takto zostavená SMS správa zodpovedá odpovedi: dávam hlas individuálnemu domu I04 a typovému domu T02, súťažný kód z obálky časopisu bol XXXX.

Hráme o tieto ceny

Prezentácia domov:

  • Individuálne domy
I02 – Dom introvert
I04 – Dom v objatí prírody
  • Typové domy
T02 – Kristýna 27 C
T04 – Bungalov 2072
T06 – Vila 1962

Hlasujte a vyhrajte jednu z týchto cien:

1. CENA – kuchynský robot „Wizzo“ od značky Tefal v hodnote 205 €

2. CENA – multifunkčný hrniec 5v1 od značky Orava v hodnote 119 € 

3. CENA – strúhací robot Fresh Express+ značky Tefal v hodnote 80 €


Všeobecné ustanovenie:

a) Organizátor súťaže je spoločnosť Business Media One, s. r. o., so sídlom Nádražní 32, 150 00 Praha 5.
b) Platnosť súťaže je od 25. 11. 2019 do 31. 12. 2019 do 24:00 hod.
c) Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR staršia ako 18 rokov. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a ich rodinní príslušníci.
d) Spoplatnená je len odoslaná SMS v zmysle tarify vášho operátora.
e) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či zmeniť jej pravidlá. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch s konečnou platnosťou rozhodnúť podľa svojho uváženia.
f) Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.
g) Vymáhanie výhry či účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.
h) Prípadné otázky volajte na HELP LINE: 00421 905 983 537 (po-pia: 9 -12 hod.)

Súvisiace články

Pridať komentár

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *